นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตามรอยคำสอน พระราชบิดา”

รศ.นพ.องค์การ เรืองรัตนอัมพร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 กรกฎาคม ที่ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รศ.นพ.องค์การ เรืองรัตนอัมพร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตามรอยคำสอน พระราชบิดา” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับกองบัญชาการกองทัพไทย

รศ.นพ.องค์การ เรืองรัตนอัมพร กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จากกองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประกอบกิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมนำเสนอพระกรณียกิจ กิจกรรมการนิทรรศการภาพถ่ายและกิจกรรมจัดแสดงดนตรีบำบัด ซึ่งจัดแสดง ณ โถงอาคารชั้ 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม

“สำหรับกิจกรรมภายในนิทรรศการประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การจัดนิทรรศการพระประวัติ และพระกรณียกิจด้านการช่วยเหลือประชาชน ด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข ด้านอัจฉริยภาพทางดนตรี เป็นนิทรรศการมีชีวิตผ่านแบบจำลองเสมือนจริง มีการฉายภาพยนตร์ประกอบนิทรรศการ ด้วยระบบเทคโนโลยีโพรเจคชั่น แมปปิ้ง (projection mapping) โดยแบ่งเป็น แบบจำลองโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา จัดแสดงในวันที่ 3-23 กรกฎาคม และแบบจำลองหมู่บ้านทับทิมสยาม จัดแสดงในวันที่ 24 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจัดแสดงดนตรีบำบัด โดยวงหัสดนตรีจาก สำนักสวัสดิการทหาร จัดการแสดงทุกวันพุธของสัปดาห์” รศ.นพ.องค์การกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon