ร.10 พระราชทานถุงยังชีพ ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.อุดร-ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ “เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากถูกน้ำท่วมฉับพลัน การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
จัดตั้งศูนย์อำนวยการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย
เป็นการเร่งด่วน

เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในจังหวัดอุดรธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุดรธานี ณ วัดบ้านหนองกา ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 300 ครอบครัว โดยจังหวัดอุดรธานีได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เซินกา” ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม เป็นต้นมา ได้รับความเสียหาย จำนวน 20 อำเภอ 130 ตำบล 1,044 หมู่บ้าน ราษฎรเสียชีวิต จำนวน 3 ราย ปัจจุบันกลับสู่ภาวะปรกติแล้ว 18 อำเภอ คงเหลือ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านดุงและอำเภอสร้างคอม ที่ยังถูกน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม

นายพลากร สุวรรณรัฐ

ในเวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดบ้านคุ้งสะอาด ตำบลนางเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 300 ถุง ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ “เซินกา” ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 อำเภอ 182 ตำบล 2,093 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 780,542 ไร่ ในอำเภอเสลภูมิได้รับความเสียหาย 9 ตำบล 104 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 92,000 ไร่

Advertisement
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 08.50 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุกทกภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดดอนยานาง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จำนวน 300 ครอบครัว และหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 2 ตัน และที่ศูนย์อพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 100 ครอบครัว ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เซินกา” ได้รับความเสียหาย 18 อำเภอ 126 ตำบล 1,276 หมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไป ซึ่งราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image