‘ฟ้าหญิง’ ทรงเปิด ‘สยามกลิตเตอร์ 1957’ บริษัทเครื่องประดับในพระองค์

เมื่อเวลา 17.47 น. วันที่ 2 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปทรงเปิดบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด จ.ปทุมธานี การนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิต ทรงศีล จากนั้น เสด็จไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย และทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ประทับรถไฟฟ้าไปยังที่ประทับหน้าบริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จำกัด

จากนั้น เสด็จขึ้นแท่นที่ประทับ พิธีกรกราบทูลเบิกการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับที่ทรงออกแบบประมาณ 10 นาที เมื่อทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์แล้ว เสด็จไปทอดพระเนตรสินค้าของบริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1975 พระราชทานสิ่งของที่แขกผู้มีเกียรติได้เลือกซื้อสินค้า เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยยากไร้ ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือครอบครัวสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ เสด็จไปยังห้องพระราชทานสัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นเวลา 15 นาที และเสด็จไปเสวยพระสุธารสชา ทอดพระเนตรการประมูลสิ่งของ จากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ชนะการประมูลและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้แสดงแบบ ก่อนเสด็จกลับ


สำหรับการก่อตั้ง บริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด ถือเป็นการสานความใฝ่ฝันเมื่อครั้งที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ด้วยทรงมีอยากมีร้านเครื่องประดับเป็นของพระองค์เอง โดยทรงมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้จุดประกายความรักในเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ที่ทรงรังสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นนั้น ทรงตั้งพระทัยด้วยพระวิริยอุตสาหะ ทรงสละเวลาว่างส่วนพระองค์ เพื่อทรงออกแบบเครื่องประดับอัญมณีทุกๆ คอลเล็กชั่น ทรงพิถีพิถันในทุกรายละเอียดของชิ้นงานด้วยพระองค์เอง