‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ‘พล.อ.อ.เกษม’ เปิดงานวันเด็ก ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 มกราคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของประเทศชาติ โดยพระราชทานพระราโชบายให้เป็นการจัดกิจกรรมแบบรวมการ โดยให้บุตรหลานของข้าราชบริพาร ตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไป ได้มาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชบริพารที่มีผลการเรียนดี พระราชทานฉลากออมสิน ของขวัญ ของเล่นเสริมทักษะและความรู้ ตลอดจนพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้ยึดมั่นตามพรปีใหม่พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้เด็กและเยาวชน มีกำลังกาย มีกำลังใจที่เข้มแข็ง มีสติรู้เท่าทัน และได้เห็นความสำคัญของการมีจิตอาสา ในการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และยึดมั่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอดการดำรงตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์งานศิลปาชีพ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานพระราโชบายไว้โดยต่อเนื่องและมั่นคง โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการจัดงาน อาทิ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน สำนักพระราชวัง วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) สมาคมนักเรียนเก่าจิตรลดา การไฟฟ้า การประปา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน เป็นต้น ในโอกาสนี้ คณะกรรมการจัดงานได้ขอประทานถวายของขวัญแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วย

บทความก่อนหน้านี้ทภ.2 จัดเต็มขนอาวุธโชว์ เด็กๆตื่นเต้นได้สัมผัสรถถัง-ปืนใหญ่ ใกล้ชิด (ชมคลิป)
บทความถัดไปนักการเมือง : ควรมีความสัตย์หรือไม่…โดย เฉลิมพล พลมุข