‘ทูลกระหม่อมฯ’ ทรงโพสต์พระรูปทรงพระเยาว์ เนื่องในโอกาสวันเด็ก

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ nichax เป็นพระรูปเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ขณะทรงรำไทย พร้อมทรงโพสต์ข้อความว่า “สวัสดีวันเด็ก”