“คุณใหม่-สิริกิติยา” พระธิดาในทูลกระหม่อม งดงามในชุดไทยร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (มีคลิป)

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม ณ พระลานพระราชวังดุสิต นั้น

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เดินทางมาร่วมงานในวันแรกด้วย โดยเดินชมนิทรรศการและร้านค้าอย่างสนใจ