ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก วันที่ 4

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว องคมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการไปรสนีย์กรุงสยาม และการไฟฟ้า เยี่ยมชมสตูดิโอถ่ายภาพโบราณ (ย้อนยุค) ร้านอาหาร ในโซนอาหารไทยโปราณ ร้านในพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านจิตอาสา 904 ร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และร้านมูลนิธิพระดาบส ก่อนไปเยี่ยมชมร้านจำหน่ายบัตรกัลปพฤกษ์ (สอยดาว) ต้นโพธิ์เงิน หรือต้นโพธิ์ทอง หร้อมมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี