ร.10 โปรดเกล้าฯ พล.อ.สุรยุทธ์ เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรักฯ” จัดตั้งร้านอาหารชาววังบริการประชาชน

เมื่อเวลา 17.28 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อเดินทางถึง พล.อ.สุรยุทธ์ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้เยี่ยมชมสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม ที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ, สมาชิกของอุณาโลมแดง และพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเจ้าหน้าที่ได้มอบจานที่ระลึก 100 ปีสภากาชาดไทย และ โปสการ์ดภาพในอดีตของสภากาชาดไทยให้กับองคมนตรี

จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการการประปากรุงเทพฯ จัดแสดงประวัติการก่อตั้งการประปา ซึ่งทั้งสองกิจการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้จัดตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผลให้ราษฎรในสมัยนั้นได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก

จากนั้นองคมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมสาธิตให้ความรู้วิทยาลัยในวัง (ชาย) อาทิ งานฉลุไม้พุ่มบังแทรก งานช่างเขียน งานสาธิตงานช่างลายรดน้ำ นิทรรศการพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 5 และนิทรรศการภาพถ่ายสามมิติ และกิจกรรมสาธิตให้ความรู้วิทยาลัยในวัง (หญิง) อาทิ การปักผ้า การร้อยมาลัย โดยได้ซื้อเทียนอบ และช่อดอกไม้

ต่อจากนั้นเดินทางไปถ่ายภาพกับประชาชนที่ป้ายงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว รวมถึงบริเวณเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลอง และเข้าสู่พื้นที่สนามเสือป่า และศูนย์อาหาร ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันแรกที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ห้องเครื่อง สำนักพระราชวัง จัดทำข้าวเหนียวหมู และข้าวแกงเขียวหวานหมู พริกขี้หนู กุนเชียงทอด ในราคาชุดละ 25 บาทเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในชื่อร้านข้าวแกงชาววัง

จากนั้นเยี่ยมชมร้านจิตอาสา 904 เลือกซื้อสมุดบันทึกแห่งความสุขที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบ รวมทั้งเสื้อภาพลายฝีพระหัตถ์ และกระเป๋าจิตอาสาลายฝีพระหัตถ์ จากนั้นเยี่ยมชมร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร้านภูฟ้า ร้านจำหน่ายบัตรกัลปพฤกษ์ (สอยดาว) ต้นโพธิ์ทอง และต้นโพธิ์เงิน จับสลากกัลปพฤกษ์และมอบรางวัลจักรยานแก่ผู้โชคดี และซื้อสลากการกุศลอุ่นไอรัก คลายความหนาว จากนั้นได้เยี่ยมชมงานตามอัธยาศัย