ในหลวง มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ 4 นาย

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13  และมาตรา 18  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหาร งานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560  มาตรา 4 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ จำนวน 4 นาย ดังนี้
1. พลตำรวจโท อิทธิศักดิ์ กรินชัย ตำแหน่ง นายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ8) สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
(อัตรา พลตำรวจโท)

2. พลตำรวจตรี มณฑลทัฬห์ บุนนาค ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ สำนักงานนายตำรวจ ราชสำนักประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ สำนักงานนายตำรวจ ราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี)

3. พลตำรวจตรี วรรฏมณฑ์ อัฏฐ์วารี ตำแหน่ง นายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 7) สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการสำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตรา พลตำรวจตรี)

4. พลตำรวจตรี วาสิทธิ์ บางท่าไม้ ตำแหน่ง นายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 7)สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการสำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตรา พลตำรวจตรี)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2560
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3ในรัชกาลปัจจุบัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดันเอสเอ็มอีหมื่นรายขายออนไลน์
บทความถัดไปดวงท่านวันนี้ประจำวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 : โดย สมชาย เกียรติ์ภราดร(คลิป)