‘ในหลวง’พระราชทานพระบรมราโชวาท’วันข้าราชการพลเรือน’ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2559 ความว่า การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่างให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม ข้อสำคัญ เมื่อจะทำการใด ต้องคิดให้ดี โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้งานที่ทำบังเกิดผลดี ที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว

ทั้งนี้ วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แผงลอตเตอรี่โคราชคึกคัก แห่ซื้อเลขอายุนายกฯ ผู้ค้าบ่นขอให้ลดการพิมพ์สลากเหลือ 100 ล้านฉบับ แก้ล้นตลาด
บทความถัดไปประชาธิปัตย์เชื่อ ร่างรธน.จะผ่านประชามติ ‘นิพิฎฐ์’ชี้ คนอยากเลือกตั้งแล้ว