‘องค์หริภา’ ทรงเฝ้า ‘พระสังฆราช’ กราบทูลความคืบหน้าสร้าง ‘พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต’

เมื่อเวลา 16.36 น. วันที่ 3 พฤษภาคม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงสนทนาธรรมและกราบทูลถวายรายงานความคืบหน้าโครงการจัดสร้าง “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” พระประธานที่จะประดิษฐานภายในวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการจัดสร้างวัตถุมงคล “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ให้ทรงทราบในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานโครงการฝ่ายบรรพชิต อีกทั้งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังทรงมีพระเมตตาประทานแผ่นเงิน ทอง นาค ที่ทรงเจิมแล้ว ให้ใช้ในสำหรับพิธีเททอง

โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ถวายหนังสือขอประทานพระเมตตากราบทูลเชิญเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” และหล่อพระพุทธรูปบูชา “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” องค์จำลอง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับเปิดให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาไว้สำหรับเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

สำหรับประวัติ “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” เมื่อพุทธศักราช 2553 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพุทธรูปว่า “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ซึ่งหมายถึง พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงสร้างขึ้น ออกแบบโดยนายเข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

ขอบคุณ กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon