ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า...

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคราษฎรประสบอุทกภัย จ.น่าน

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคราษฎรประสบอุทกภัย จ.น่าน เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 10 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระ...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหาร คนไร้ที่พึ่ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหาร คนไร้ที่พึ่ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระ...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์น ปธน.เอกวาดอร์ โอกาสวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์น ปธน.เอกวาดอร์ โอกาสวันเอกราช เมื่อ 10 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปย...
พระราชสาส์น

ในหลวง ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติ สิงคโปร์   

ในหลวง ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติ สิงคโปร์    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราช...

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคราษฎรประสบอุทกภัย จ.อุตรดิตถ์

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคราษฎรประสบอุทกภัย จ.อุตรดิตถ์ เมื่อเวลา 10.13 น. วันที่ 8 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพร...

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคราษฎรประสบอุทกภัย เชียงราย

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคราษฎรประสบอุทกภัย เชียงราย เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 7 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนา...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.โกตดิวัวร์ เนื่องในวันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.โกตดิวัวร์ เนื่องในวันชาติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชส...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยเหตุระเบิดกรุงเบรุต เลบานอน

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยเหตุระเบิดกรุงเบรุต เลบานอน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข...

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ราษฎรประสบอุทกภัย วาตภัย จ.ระนอง และชุมพร

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ราษฎรประสบอุทกภัย วาตภัย จ.ระนอง และชุมพร เมื่อวันที่ 6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วง...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน