วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

ข่าวในพระราชสำนัก

ร.10 พระราชทานเลี้ยงอาหารสถานสงเคราะห์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระราชินี’

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...

ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีข้ารา...

อดีตรองนายกฯ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ พล.อ.เปรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ พล.อ.เปรม เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพร...

โปรดเกล้าฯ เผยแพร่พระราชประวัติ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ” ด้านหลักสูตรการอบรมด้านการบิน

โปรดเกล้าฯ เผยแพร่พระราชประวัติ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ” ด้านหลักสูตรการอบรมด้านการบิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเก...

โปรดเกล้าฯ เผยแพร่พระราชประวัติ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ” ด้านหลักสูตรการอบรมด้านการทหาร

โปรดเกล้าฯ เผยแพร่พระราชประวัติ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ” ด้านหลักสูตรการอบรมด้านการทหาร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเ...
พระราชสาส์น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.อิตาลี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.อิตาลี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความ ...

โปรดเกล้าฯ เผยแพร่พระราชประวัติ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ” การทรงงานทางราชการ

โปรดเกล้าฯ เผยแพร่พระราชประวัติ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ" การทรงงานทางราชการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราช...
พระราชสาส์น

ร.10 มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.เอลซัลวาดอร์

ร.10 มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.เอลซัลวาดอร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความพระราชส...

โปรดเกล้าฯ ให้เผยแพร่ พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โปรดเกล้าฯ ให้เผยแพร่ พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test