วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของสถานสงเคราะห์ วันคล้ายวันประสูติ ‘เจ้าฟ้าทีปังกร’

ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของสถานสงเคราะห์ วันคล้ายวันประสูติ 'เจ้าฟ้าทีปังกร' เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ...

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ 19 รพ.สนาม ช่วย ปชช.ทันท่วงที

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ 19 รพ.สนาม ช่วย ปชช.ทันท่วงที เมื่อวันที่ 28 เมษายน เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffi...

ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของตำรวจบาดเจ็บเหตุคนร้ายขว้างระเบิด จ.ยะลา

ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของตำรวจบาดเจ็บเหตุคนร้ายขว้างระเบิด จ.ยะลา เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโ...

เปิด ‘ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย’ ที่ประจวบคีรีขันธ์ ช่วยคนเดือดร้อนโควิด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรท...

ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของญาติตำรวจเสียชีวิตเหตุคนร้ายลอบขว้างระเบิด จ.ยะลา

ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของญาติตำรวจเสียชีวิตเหตุคนร้ายลอบขว้างระเบิด จ.ยะลา เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ เมื่ออวันที่ 27 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่...
พระราชสาส์น

ในหลวง พระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเสรีภาพของแอฟริกาใต้

ในหลวง พระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเสรีภาพของแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชส...

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา เมื่อเวลา 18.52 น. วันที่ 26 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม...

ในหลวง พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลาหลวง วางที่หน้าหีบศพ ตำรวจเสียชีวิต จ.ยะลา

ในหลวง พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลาหลวง วางที่หน้าหีบศพ ตำรวจเสียชีวิต จ.ยะลา เมื่อวันที่ 26 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโป...

ในหลวง ทรงรับ ‘โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง’ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ 'โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง' ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน