วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

ข่าวในพระราชสำนัก

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ เสด็จฯงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน ‘เจ้าหญิงอินตัน ซาฟินาซ’

เมื่อเวลา 12.05 น. วันที่ 14 กันยายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระรา...

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าที่เบลเยียม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้ารายการ CDI Waregem (Prix St.George) กับม้าคู่พระ...

ในหลวง ทรงห่วงราษฎรประสบอุทกภัย จ.อำนาจเจริญ-ยโสธร พระราชทานถุงยังชีพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโ...

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “พันเอก ปริทัศน์ บุนนาค” เป็นนายทหารราชองครักษ์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร...

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติ พร้อม กรมหลวงราชสาริณีฯ

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติ พร้อม กรมหลวงราชสาริณีฯ เวลา 14.41 น. วันที่ 12 กันยายน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธ...

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ราษฎรประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ราษฎรประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 12 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่...

ในหลวง พระราชทานกระเช้าสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ จ.สุพรรณบุรี

ในหลวง พระราชทานกระเช้าสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ จ.สุพรรณบุรี เมื่อเวลา 10.24 น. วันที่ 11 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความ...

กรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงคำนึงสิทธิมนุษยชน ผู้ต้องขัง

กรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงคำนึงสิทธิมนุษยชน ผู้ต้องขัง ผู้ต้องขัง - เป็นคำถามมากมายในสังคมว่าทำไมผู้ต้องขังที่ออกมาจากเรือนจำแล้ว ถึงยังกระทำผิดซ้ำ ทำไมถึ...

โปรดเกล้าฯ ให้รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ ระดับ 11 พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ระดับ 7

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ความว่า พระบาท...

โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสังฆทาน ถวายพระสงฆ์ จ.นนทบุรี

โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสังฆทาน ถวายพระสงฆ์ จ.นนทบุรี เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทร...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test