วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวาย พระเทพวัชรเมธี วัดราชบพิธฯ

โปรดเกล้าฯ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวาย พระเทพวัชรเมธี วัดราชบพิธฯ เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 1 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด...

ในหลวง พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ แก่กรมราชทัณฑ์ ใช้รักษาผู้ต้องขังป่วยโควิด-19

ในหลวง พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ แก่กรมราชทัณฑ์ ใช้รักษาผู้ต้องขังป่วยโควิด-19 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 มิถุนายน ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ...

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงิน-สิ่งของให้ รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงิน-สิ่งของให้ รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 มิถุนายน ที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาส...

โปรดเกล้าฯ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวาย “พระวชิรญาณโกศล-พระราชวชิรญาณโสภณ”

โปรดเกล้าฯ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวาย “พระวชิรญาณโกศล-พระราชวชิรญาณโสภณ” เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพ...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันชาติโครเอเชีย

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันชาติโครเอเชีย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระรา...

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม เพจมูลนิธิชัยพัฒนา เผยแพร่ข้อความระบุว่า สมเด็จพระกนิษฐ...

ในหลวง พระราชินี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือชาวเนปาล ในภาวะวิกฤตโควิด

ในหลวง พระราชินี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือชาวเนปาล ในภาวะวิกฤตโควิด เมื่อเวลา 10.29 น. วันที่ 29 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

ในหลวง มีพระราชสาส์นเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพร...

สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานอาหารกล่องชุมชนได้รับผลกระทบโควิด-19

สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานอาหารกล่องชุมชนได้รับผลกระทบโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล เผยแพร่ว่า สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทาน...

ในหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กรมราชทัณฑ์

ในหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กรมราชทัณฑ์ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม ณ กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จั...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน