ทบทวนอีกครั้ง! มติ ศบค. กำหนดมาตรการผ่อนคลาย 5 พื้นที่ กิจการไหนเปิด-ปิด เริ่มพรุ่งนี้เป็นต้นไป

ทบทวนอีกครั้ง! มติ ศบค. กำหนดมาตรการผ่อนคลาย 5 พื้นที่ กิจการไหนเปิด-ปิด เริ่มพรุ่งนี้เป็นต้นไป

ผ่อนคลาย 5 พื้นที่ – หลังจากเมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงถึงมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีเลขาฯสมช.เป็นผู้นำเสนอ ได้กำหนดมาตรการตามเขตพื้นที่สถานการณ์ทั้งหมด 5 ระดับ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ จ.สมุทรสาคร เพียง 1 จังหวัด  พื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พื้นที่ควบคุม 20 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 17 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวัง 35 จังหวัด

มาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ปิดสถานที่และเข้มงวดการควบคุม ปิดสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สนามมวย สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ห้าง ฟิตเนส สนามชนไก่ วัวชน กัดปลา บ่อน สนามพระเครื่อง กิจการอาบน้ำ อาบอบนวด สปา นวดแผนไทย 

โรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา สถานบันการศึกษา สนามเด็กเล่น สวนสนุก เครื่องเล่นเด็ก ตู้เกม ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต การประชุม งานเลี้ยง

กิจกรรมประเพณีที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก การจัดแสดงสินค้า สถานที่ขนส่งสาธารณะ

ส่วนสถานที่ที่เปิดแต่เข้มงวดมาตรการป้องกันโรค ได้แก่ ตลาด ตลาดนัด ร้านอาหารเปิดบริการได้ไม่เกิน 21.00 น. และงดดื่มสุราในร้าน ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

และห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ศูนย์เด็กเล็กและสถานที่พักผู้สูงอายุ เฉพาะเข้าพักเป็นการประจำ สถานประกอบการ โรงแรม

มาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ปิดสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว ส่วนสถานบริการอาบน้ำ อาบอบนวด ให้ปิดสถานที่และให้งดบริการนอกสถานที่ สปา นวดแผนไทย ให้จำกัดผู้ใช้บริการ

ขณะที่ร้านอาหาร สามารถจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานในร้านได้ จำกัดเวลาไม่เกิน 23.00 น. แต่ให้งดดื่มสุราในร้าน ส่วนการจัดการเรียน การสอน การฝึกอบรม ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสม

งดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กรณีโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีนักเรียนจำนวนไม่เกิน 120 คน หรือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้เปิดได้ทุกพื้นที่

สำหรับการประชุม สัมมนา จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน งดดื่มสุรา งดแสดงดนตรีที่มีการเต้นรำ

ในส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดกิจการได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด แต่ให้งดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ศูนย์ประชุมจัดนิทรรศการเปิดได้ตามปกติ แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน

สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย ให้แข่งขันได้แบบไม่มีผู้ชม ฝึกซ้อมได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุม นอกจากนี้ ในส่วนแรงงานต่างด้าว กรณีมีความจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้ใช้แอพพลิเคชั่นหมอชนะ

มาตรการของพื้นที่ควบคุม

สถานบริการคล้ายสถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ นั่งรับประทานอาหาร และดื่มสุราได้ไม่เกิน 23.00 น. แสดงดนตรีได้ แต่งดการเต้นรำ และต้องมีการจำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ สามารถจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมได้ตามปกติ

ในส่วนการประชุม สัมมนา จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 300 คน แสดงดนตรีได้แต่งดการเต้นรำ สำหรับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดให้บริการได้ แต่ให้งดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ขณะที่สถานบริการอาบน้ำ อาบอบนวด เปิดบริการได้ โดยจำกัดผู้ใช้บริการ ส่วนสปา นวดแผนไทย จำกัดผู้ใช้บริการ สถานที่ออกกำลังกายในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย แข่งขันได้ โดยมีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ยังปิดบ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว นอกจากนี้ คนไทยเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่เน้นการคัดกรอง

มาตรการของพื้นที่เฝ้าระวังสูง

สถานบริการคล้ายผับ บาร์ คาราโอเกะ จำหน่ายเครื่องดื่มสุราไม่เกิน 24.00 น. ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานอาหารและดื่มสุราได้ไม่เกิน 24.00 น. ในส่วนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดให้บริการได้ แต่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนสถานบริการอาบน้ำ อาบอบนวด สปา นวดแผนไทย เปิดให้บริการได้ สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวยแข่งขันได้ มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ยังปิดบ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว ทั้งนี้ คนไทยสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้

มาตรการของพื้นที่เฝ้าระวัง

สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านอาหารเปิดให้บริการได้ จำหน่ายเครื่องดื่มสุราในร้านได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด แสดงดนตรีและเต้นรำได้ ส่วนสถานบริการอาบน้ำ อาบอบนวด สปา นวดแผนไทย สถานที่ออกกำลังกาย เปิดให้บริการได้ แต่ยังปิดบ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว

 

มาตรการทั้งหมดจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเร็วนี้ เพื่อให้มีผลวันที่ 1 ก.พ.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon