ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจประชาชนอยากให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจริง พร้อมเพิ่มรายได้ แจกถุงยังชีพ หน้ากาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง มาตรการ ก้าวพ้น โควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,195 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.3 ตื่นตัวดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเองมากกว่าตื่นตระหนก กลัวโควิด-19 มากกว่า ในขณะที่ร้อยละ 37.7 ตื่นตระหนก กลัวโควิด-19 มากกว่า

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจพบว่า 5 มาตรการก้าวพ้นโควิด-19 อันดับแรกได้แก่ ตอบสนองความต้องการวัคซีน ยารักษาโควิด-19 รู้จุดโรงพยาบาลรักษาได้ ร้อยละ 91.4 รองลงมาคือ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจริง อัพเดตปัจจุบัน (Realtime) พื้นที่แพร่ระบาด การป้องกัน และการรักษา ร้อยละ 85.9 เร่งสร้างงาน เพิ่มรายได้ให้ประชาชน ช่วงโควิด-19 ร้อยละ 79.8 จ่ายแจกถุงยังชีพของกินของใช้ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ในพื้นที่ช่วงกักกันตัว ร้อยละ 75.5 และรัฐร่วมหารือบริษัทยักษ์ใหญ่ ลดราคาสินค้าจำเป็น ลดรายจ่ายประชาชน ร้อยละ 73.6 ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.8 เห็นด้วยต่อการปิดชั่วคราว คลีนนิ่งพื้นที่แพร่ระบาด ในขณะที่ร้อยละ 15.2 ไม่เห็นด้วย และที่น่าสนใจคือ ผลสำรวจพบว่า มีคนติดเชื้อโควิด-19 เพียงร้อยละ 0.06 เท่านั้นในขณะที่ร้อยละ 99.94 ไม่มีคนติดเชื้อ

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.7 มีความเห็นต่อบทบาทนักการเมืองช่วงวิกฤตโควิด-19 ว่า ควรปรับปรุง ถึง ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง เพราะซ้ำเติมทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเลวร้ายลงไปอีก มัวแต่ทะเลาะโจมตีกัน มัวแต่จุดความขัดแย้งในสังคม ไม่เห็นลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเหมือนช่วงหาเสียง อยากเห็นรัฐบาลจับมือฝ่ายค้านแก้ปัญหา ลดความตื่นกลัวของประชาชนมากกว่า เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 14.3 ไม่ต้องปรับปรุงอะไร

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การบริหารอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเป็นความจำเป็นที่ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต้องเร่งทำในทันทีมีอยู่ 3 อย่างคือ 1. บริหารอารมณ์คน 2. ใช้เทคโนโลยีข้อมูลจริงมาออกแบบมาตรการคุมเข้มจำกัดวงลดความตื่นกลัวของคน และ 3. กระตุ้นเศรษฐกิจทำให้คนมีงานมีเงินไม่ขัดสน ลดราคาสินค้าจำเป็นให้คนใช้จ่ายเงิน โดยรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่จับมือกันช่วยกันดูแลเยียวยาความทุกข์ช่วงวิกฤตโควิด-19 เสริมสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและประเทศชาติกับประชาชนก็จะเดินหน้าต่อได้ไม่ติดขัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตำรวจออกตรวจพร้อมแนะนำข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ ปชช. เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดโควิด-19
บทความถัดไปไทยติด “โควิด-19” เพิ่มเท่าตัว!! สธ.หวั่นลามจี้ ผวจ.ทั่วปท.เข้มคนกรุง-ปริมณฑลเข้าพื้นที่