ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่รบ.เจรจาจีนเลื่อนผ่อนจ่ายเรือดำน้ำ

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง  มิตรไมตรี จีน ไทย หยุดโควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “มิตรไมตรี จีน ไทย หยุดโควิด-19” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า เมื่อถามถึง ระดับความเสี่ยงติดเชื้อโควิดของคนไทย พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 40.2 ระบุเสี่ยงมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ เสี่ยงปานกลาง ร้อยละ 37.4 และ เสี่ยงน้อยถึง ไม่เสี่ยงเลย ร้อยละ 22.4

ที่น่าสนใจ คือ เมื่อถามถึงความเห็นต่อรัฐบาลไทยเจรจา นาย สี จิ้นผิง ผู้นำประเทศจีน ช่วยผ่อนผันเลื่อนการผ่อนจ่ายค่าเรือดำน้ำและอื่น ๆ ออกไปให้ประเทศไทยใช้เงิน หยุดโควิดก่อน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.8 เห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่ ร้อยละ 10.2 เห็นด้วยปานกลาง และ เพียงร้อยละ 4.0 เท่านั้นที่ ไม่เห็นด้วย ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความต้องการต่อ นาย สี จิ้นผิง ให้รัฐบาลจีน รับซื้อสินค้าเกษตรและอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากประเทศไทย เป็นความช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่ง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.7 เห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่ร้อยละ 10.7 เห็นด้วยปานกลาง และเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้นที่ ไม่เห็นด้วย ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ที่น่าพิจารณาคือ ประเทศที่เป็นมหามิตร กับ ประเทศไทยมากที่สุด ในช่วงวิกฤตโควิด-19 คือ จีน ร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ร้อยละ 8.0 กลุ่มประเทศยุโรป ร้อยละ 4.4 อเมริกา ร้อยละ 3.4 ออสเตรเลีย ร้อยละ 0.5 อินเดีย ร้อยละ 0.4 รัสเซีย ร้อยละ 0.2 และอื่น ๆ ร้อยละ 9.8 ตามลำดับ

Advertisement

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศกำลังวิตกกังวลอย่างมากถึงมากที่สุดต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ และรู้สึกว่าตนเองตกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ แต่รัฐบาลไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและประชาชนส่วนใหญ่ก็กำลังร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อให้รอดพ้นจากการโจมตีของไวรัสชนิดนี้ให้ได้ หลายคนกักตัวเองอยู่ในบ้านมากว่า 14 วันแล้วโดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลสั่ง หลายคนป้องกันตนเองด้วยหน้ากากอนามัย และส่วนใหญ่เห็นว่าประเทศจีนเป็นต้นแบบหยุดโควิดได้

“อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤตโควิดนี้ ประเทศไทยมีข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการทุน ทั้ง ทุนทางสังคม (Social Capital) และทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) แต่ประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติบนแผ่นดินไทยคงมีความสุขมากถึงมากที่สุด แม้จะอยู่ท่ามกลางการสู้รบกับไวรัสโควิดนี้ ถ้านาย สี จิ้นผิง ผู้นำประเทศจีน จะผ่อนผันให้รัฐบาลไทยเลื่อนการจ่ายเงินค่าเรือดำน้ำและอื่น ๆ ออกไปก่อน หรือผ่อนในจำนวนที่น้อยลงโดยยืดเวลาออกไปอีกสักเล็กน้อยเพื่อนำเงินมาเป็นทุนในการเอาชนะโควิด และคนไทยคงจะมีความสุขมากขึ้นไปอีก ถ้าประเทศจีนจะสั่งซื้อสินค้าเกษตรและอื่น ๆ จากประเทศไทยเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยหลังชนะสงครามโควิดครั้งนี้” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image