เปิดร่างเฟส4 “อาบอบนวด-ผับ บาร์” ตกขบวน ไฟเขียว “คอนเสิร์ต” ได้ไปต่อ!

เปิดร่างเฟส4 “อาบอบนวด-ผับ บาร์” ตกขบวน ไฟเขียว “คอนเสิร์ต” ได้ไปต่อ!

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงความคืบหน้าการออกมาตรการผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรมระยะที่ 4 ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.ให้เปิดเผยร่างการพิจารณากิจการ/กิจกรรม ที่จะผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายในระยะที่ 4

“และในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จะนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะ เพื่อพิจารณาร่างจากการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณากำหนดมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 3/2563 เป็นการประชุมจากหลายกระทรวง และผู้ทรงคุณวุฒิการแพทย์หลายท่านร่วมประชุม” โฆษก ศบค. กล่าว

 

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ในระยะผ่อนคลายนี้คือกิจการ/กิจกรรม กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มสีแดง ซึ่งมีความเสี่ยงสูง โดยจัดเป็น 3 กิจกรรมใหญ่ ได้แก่ 1.ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา 2.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และ 3.กิจกรรมด้านออกกำลังกาย การดูแลสุขภาหรือสันทนาการ รายละเอียด ดังนี้

1.ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา คือ อนุญาตให้โรงเรียนนานาชาติและสถาบันกวดวิชา สามารถเปิดได้/ หน่วยงานราชการของรัฐฯ สามารถจัดประชุมสัมมนาได้ ทั้งนี้จะต้องมีมาตรการหลักคือ การเว้นระยะห่างในการนั่งเรียน

2.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
ก.การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ไม่รวมสถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ การบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ด้วยความมีระเบียบ งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีมาตรการเสริมคือ การจัดบุฟเฟต์อาหาร งดตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเองและการใช้ภาชนะ/อุปกรณ์ร่วมกัน

ข.สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กรายวัน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน ซึ่งสามารถรับเลี้ยงรายวันได้ แต่จะต้องกำหนดพื้นที่สัดส่วน 1 คนต่อ 2 ตารางเมตร(ตร.ม.)เป็นอย่างน้อย และมาตรการหลัก คือ ผู้ดูแลต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค แยกกลุ่มเด็กเล็กตามอายุ ระยะห่างที่นอนต่อเตียง อย่างน้อย 1 เมตร

ค.ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการเพื่อการจัดประชุม อบรม สัมมนา ซึ่งประชุม อบรม สัมมนา คิดเกณฑ์ 4 ตารางเมตร (ตร.ม.) ต่อคน งานเลี้ยง จัดอีเวนต์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬาโดยไม่มีคนดู ต้องมีระยะห่าง 1 ม. และงานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต สามารถจัดได้ แต่ต้องลดความหนาแน่น จัดระเบียบ ด้วยเกณฑ์ 5 ตร.ม./คน งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ง.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง สามารถเปิดได้แล้ว

จ.การขนส่งสาธารณะทุกเภท อาจจะให้นั่งติดกันได้ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง โดยจำกัดจำนวนไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุผู้โดยสารตามมาตรฐาน ซึ่งกระทรวงคมนาคมเป็นผู้เสนอมาตรการมา

3.กิจกรรมด้านออกกำลังกาย การดูแลสุขภาหรือสันทนาการ
ก.กิจการถ่ายภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ โดยกองถ่ายทำ รวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน มีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน โดยผู้ดำเนินรายการควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้กัน ซึ่งมีการป้องกันโรคดีกว่าการสวมใส่หน้ากากป้องกันใบหน้า(Face shied) เพียงอย่างเดียว แต่หากอยู่ไกลกันเกิน 2 ม. สามารถพูดคุยกันได้โดยไม่ต้องปิดบังใบหน้าได้

ข.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวม ยกเว้นกิจการอาบอบนวด และจะต้องจำกัดผู้ใช้บริการ เกณฑ์ 5 กรมควบคุมโรค.ม./คน

ค.สวนสนุก สนามเด็กเล่น สระน้ำ สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ ต้องมี Life guard ดูแล ตรวจตรา ยกเว้นบ้านบอล ที่มีของเล่นสัมผัสร่วม ยังไม่อนุญาตให้เปิด

ง.สนามกีฬาประเภทกลางแจ้ง โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย โดยกีฬาเกือบทุกประเภทของกีฬาสากล สามารถเล่นได้ทุกประเภท แต่หากจะจัดแข่งขัน ห้ามมีผู้ชม สามารถถ่ายทอดสดได้ และห้ามมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย

จ.สวนสาธารณะ ลานกีฬาเพื่อออกกำลังกาย ลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม เช่น เต้นแอโรบิก โดยจำกัดตามเกณฑ์ 5 ตร.ม./คน ซึ่งรวมกันไม่เกิน 50 คน ใช้พื้นที่สาธารณะ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ

ฉ.ตู้เกม เครื่องหยอดเหรียญในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงมหรสพ สวนสนุก สามารถเปิดได้ โดยยังงดเว้นร้านเกมที่อยู่ภายนอกห้างสรรพสินค้า และกำหนดเวลา ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/คน

“เป็นเพียงฉบับร่าง โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนยกเลิก/เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ ศบค.ชุดใหญ่ที่จะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายนนี้อีกครั้ง แต่เรายังไม่สามารถทำทุกอย่างก่อนมีโควิด-19 ไม่ได้ โดยมาตรการระยะที่ 4 นั้นจะเริ่มวันที่ 15 มิถุนายนไปจนถึงสิ้นเดือน ต้องขอบคุณประชาชนในประเทศที่ร่วมมือกัน และไม่พบการติดเชื้อในประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า การผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4 ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ แต่ยังยกเว้นในผับ ยาร์ คาราโอเกะ เนื่องจากเคยมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในประเทศไทย ตัวอย่างกลุ่มผู้ติดเชื้อในสถานบันเทิงในย่านทองหล่อ ขณะเดียวกันกลุ่มก้อนนี้มีระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหนึ่งแต่ไม่สูง แต่ร้านอาหารมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันและเศรษฐกิจ เนื่องจากการนั่งรับประทานอาหาร ไม่ได้ใช้เวลานานเหมือนในผับ บาร์ ทั้งนี้จะต้องดูความเหมาะสมซึ่งเป็นความแตกต่างกันของ 2 สถานที่ โดยร้านอาหารมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากกว่า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon