สธ.ขอมั่นใจ “คลินิกนวด-สปา” ที่ผ่านรับรองปลอดโควิด-19 แนะ! เลี่ยงการใช้บริการนอกสถานที่

สธ.ขอมั่นใจ “คลินิกนวด-สปา” ที่ผ่านรับรองปลอดโควิด-19 แนะ! เลี่ยงการใช้บริการนอกสถานที่

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และ ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดี สบส. กล่าวถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 ในการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์

นพ.ธเรศ กล่าวว่า คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งในระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากมีการดูแลผู้ป่วยในการนวดเพื่อรักษาโรค สบส.ได้นำเสนอมาตรการของสถานประกอบการนวด สปาแบบวิถีใหม่ (New normal) ปัจจุบันมีคลินิกแพทย์แผนไทย ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 358 แก่ง ต่างจังหวัดกว่า 1,100 แห่ง รวมประมาณ 1,500 แห่ง ที่บริการทั้งเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทยและนวดไทย สบส.ได้ประชุมเพื่อวางแนวปฏิบัติ มีมาตรการหลัก ได้แก่ การเว้นระยะห่าง การควบคุมป้องกันโรค การคัดกรอง มาตรการรอง และมาตรการเสริมอื่น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีความรู้เรื่องการป้องกันโรค

“หลักการคล้ายกับการให้บริการอื่นๆ แต่ย้ำว่าหัตถการบางอย่างที่ต้องใกล้ชิดกัน เช่น การนวดในบางบริเวณ การนวดใบหน้า ศีรษะ ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อควบคุมไม่ให้การให้บริการเป็นแหล่งแพร่กระจายโรค และหากประชาชนพบว่าสถานบริการใดไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ สามารถแจ้งได้ที่สาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการตรวจสอบ หรือสายด่วน 1426” นพ.ธเรศ กล่าว

กรณีที่มีการนวดนอกสถานที่ นพ.ธเรศ กล่าวว่า สบส.ดู 2 ส่วน คือ 1.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ร้านนวด สปา 2.พระราชบัญญัติ(พรบ.) สถานพยาบาล ได้แก่ คลินิกการนวดแผนไทย ซึ่งมีการวางมาตรฐานแบบการแพทย์วิถีใหม่เพื่อให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจ แต่การให้บริการนอกสถานที่ เรียกให้ผู้บริการไปให้บริการ ทาง สบส.ไม่ได้มีการควบคุมกำกับ เนื่องจากเป็นการประกอบอาชะอิสระ ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคฯ อยากฝากประชาชนว่า หากจะใช้บริการเช่นนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และอยากให้เข้ามารับบริการที่คลินิกที่ได้รับอนุญาตจะดีกว่า

ทพ.อาคม กล่าวว่า สบส.เป็นกรมหลักในการเตรียมการความพร้อมของคลินิกฯ ภายในสังกัดที่ดูแลอยู่ และได้กระจายข้อมูลมาตรการหลักและเสริมไปยังพื้นที่ในสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้มีการกระจายไปยังคลินิกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความพร้อมของผู้ประกอบการ ได้แก่ การเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ คัดกรองอุณหภูมิร่างกาย/ประวัติความเสี่ยงสัมผัสโรคผู้เข้ารับบริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ผู้ให้บริการต้องประเมินสุขภาพตนเองก่อนให้บริการ อนุญาตให้บริการ 1 คน/ห้อง และห้ามให้บริการรวมกันภายในห้อง กำหนดเวลาให้บริการนัดคิวการเข้าบริการล่วงหน้า

“จากการสำรวจพบว่าผู้รับบริการมีความตื่นตัวในการใช้บริการ โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย ไม่พูดคุยกับผู้ให้บริการขณะรับบริการ และมีการล้างมือด้วยน้ำสบู่และเจลแอลกอฮอล์ โดยมีข้อมูลว่าประชาชนเข้านัดคิวในร้านจองเต็มแล้วหลายแห่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในการปรับวิถีการแพทย์ใหม่ โดยเป็นสิ่งที่น่าพอใจ ขณะนี้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติ ขอให้มีความมั่นใจว่าร้านที่ได้รับมาตรฐาน ได้รับการรับรองดังกล่าวแล้ว จะมีความปลอดภัยในการให้บริการ” ทพ.อาคม กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon