‘บิ๊กอู๋’ นำทีมตรวจเยี่ยม ก.แรงงาน เร่งรัดช่วยเหลือแรงงานรับผล ‘โควิด-19’ 

‘บิ๊กอู๋’ นำทีมตรวจเยี่ยม ก.แรงงาน เร่งรัดช่วยเหลือแรงงานรับผล ‘โควิด-19’ 

วันที่ 11 มิถุนายน ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังมาตรการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด–19 ของกระทรวงแรงงาน พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ว่างงานจากผลกระทบโรคโควิด–19 และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ (โควิด-19) ของสำนักงานประกันสังคม ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด–19 โดยมีม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ

 

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า ในห้วงที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้ดำเนินมาตรการในหลายด้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทันทีที่รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 (ศบค.) กระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดูแลแรงงานทั้งแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศ และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ว่างงานจากผลกระทบโรคระบาดโควิด–19 ในทันที เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารสถานการณ์ภายใต้มาตรการด้านต่างประเทศ ด้านป้องกัน และด้านเยียวยา

“นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้เร่งรัดให้จ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกันตนมาลงทะเบียนขอรับสิทธิที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิแล้ว 1.54 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 96.75 และจะเร่งให้จ่ายเงินชดเชยให้เสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ ยังจัดสรรวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่นายจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างรักษาการจ้างงาน ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เตรียมจัดส่งแรงงานไทยที่สนใจจะไปทำงานต่างประเทศ หลังวิกฤติโควิด–19 เป้าหมาย 100,000 คน คาดว่าจะมีรายได้ส่งกลับประเทศ 140,000 ล้านบาท” ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระยะต่อไป กระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายแผนงาน/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การจ้างงานที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 คลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะรับข้อเสนอแนะด้านแรงงานจากประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา และคณะ ไปเป็นแนวทางวางมาตรการและดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จับ ‘จ.ส.ต.’-พวก ตั้ง บ.แชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนพลังงานทางเลือกหลายจังหวัด สมาชิกกว่าครึ่งแสน เงินหมุน 3พันล้าน
บทความถัดไปคอลัมน์ People In Focus : มาเรีย เรสซา นักข่าวฟิลิปปินส์ที่ถูกรัฐเล่นงาน