กทม.เบาใจสุ่มตรวจโควิด-19 บุคลากรครู 437 โรงเรียน ไม่พบติดเชื้อ พร้อมเปิด1 ก.ค.นี้

กทม.เบาใจสุ่มตรวจโควิด-19 บุคลากรครู 437 โรงเรียน ไม่พบติดเชื้อ พร้อมเปิด 1 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์บริการจัดการระบบคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานคร ว่า สืบเนื่องจากที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ประสานให้ กทม.ปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง โดยตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก (Sentinel Surveillance) ด้วยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในน้ำลาย

“สธ.ได้สนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ กทม. จำนวน 15,210 ชุด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวัง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการควบคุมป้องกันโรคสำหรับการดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนและการควบคุมโรคในระยะยาว รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเฝ้าระวัง” นางศิลปสวย กล่าว

ปลัด กทม. กล่าวว่า สำหรับกลุ่มประชากรเสี่ยงที่ สธ.ขอให้ กทม.สุ่มตรวจรวมกับกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.กำหนดเพิ่มเติม ได้แก่ 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2.ผู้ต้องขังรับและผู้ต้องกักแรกรับ 3.คนขับหรือพนักงานประจำรถสาธารณะ 4.พนักงานไปรษณีย์ พนักงานขนส่งสาธารณะและพนักงานส่งของ Delivery 5.พระ นักบวช หรือบุคลากรที่เกี่ยวกับศาสนา 6.แรงงานก่อสร้าง 7.บุคลากร กทม.8.ครูบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน กทม. 9.ข้าราชการสังกัดอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงเนื่องจากต้องพบปะหรือให้บริการประชาชนจำนวนมาก 10.พนักงานห้างสรรพสินค้า และ 11.ผู้ค้าในตลาด

“ทั้งนี้ กทม.ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ มาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยสรุปยอดรวมตัวอย่างที่เก็บส่งตรวจถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้น 14,074 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.53 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ จำนวน 10,975 ราย สำหรับที่เหลืออยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อ ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจให้ครบ 15,210 ราย ภายในวันที่ 24 มิถุนายนนี้” นางศิลปสวย กล่าวและว่า สำหรับการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จากการทำแบบประเมินผ่านเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ และการสอบคัดกรองยืนยันของแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 น.) มีผู้ผ่านการคัดกรองทั้งสิ้น จำนวน 190,848 ราย ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้ทำงานในสถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน ข้าราชการและบุคลากร กทม. และข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด กทม.ทั้งหมดยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้คลายความกังวลในการเปิดภาคการศึกษา 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

วันเดียวกัน นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อโควิด-19 ของสถานศึกษาในพื้นที่ กทม.ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดแนวทางดำเนินการ ทั้งมาตรการก่อนเข้าโรงเรียน ที่เน้นการตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน มาตรการในโรงเรียน อาทิ ตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน หากพบว่ามีผู้ป่วยมากผิดปกติ ให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ให้บุคลากร นักเรียน และผู้ไปติดต่อสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น ส่วนมาตรการหลังออกจากโรงเรียน เช่น ในกรณีพบนักเรียนที่มีผลการตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ให้โรงพยาบาลที่ตรวจพบแจ้งให้ผู้ปกครองและโรงเรียนทราบ และแจ้งสำนักอนามัยเพื่อลงพื้นที่สอบสวนโรค หากศูนย์เอราวัณพบว่า มีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันเป็นจำนวนมาก ให้แจ้งสำนักอนามัยเพื่อลงพื้นที่สอบสวนโรค เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ศ.ดร.สุรเกียรติ์’ ปาฐกถา ‘โลกใหม่หลังโควิด’ ชี้ ‘พหุภาคี’ ถูกท้าทาย ห่วงปม ‘วัคซีน’ เป็นสินค้าสาธารณะหรือไม่ ?
บทความถัดไปสถานทูตไทยประกาศเตือนคนไทยในปักกิ่ง หลังโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่