กทม.ออกแนวปฏิบัติ ร.ร.ในสังกัด 437 แห่ง เปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ เผย 120 แห่งเหลื่อมเวลาเรียน 

กทม.ออกแนวปฏิบัติ ร.ร.ในสังกัด 437 แห่ง เปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ เผย 120 แห่งเหลื่อมเวลาเรียน 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ศาลาว่าการ กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ที่มี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 437 แห่ง จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 พร้อมกัน โดยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นให้เด็กได้ไปโรงเรียนให้ได้มากที่สุด โดยมีมาตรการควบคุมดูแล อาทิ การเว้นระยะห่าง การตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ร.ต.อ.พงศกร กล่าวว่า ในส่วนของการจำกัดนักเรียนต่อห้องเรียนซึ่งทำให้ต้องจัดให้มีการเหลื่อมเวลาเรียน รวมประมาณ 92-120 โรงเรียน จะให้จัดการเหลื่อมเวลาเข้าเรียน เหลื่อมเวลารับประทานอาหาร และเหลื่อมเวลาเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนพบกันน้อยที่สุด

“สำหรับกิจกรรมอื่นที่มีการรวมตัวกันจะขอความร่วมมือให้งด อาทิ การเข้าแถวและการทำกิจกรรมที่ต้องมีการพูดตะโกนเสียงดัง ทั้งนี้ ในกลุ่มเด็กเล็ก ตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ยังมีความจำเป็นต้องไปโรงเรียนเต็มรูปแบบ ส่วนกลุ่มเด็กโต ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียน โดยให้เสริมด้วยการเรียนออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นๆ” โฆษก กทม.กล่าวและว่า ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดีขึ้น ภายใน 1 เดือน กลุ่มเด็กโตจะสามารถไปเรียนได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี หลักการเบื้องต้นของการควบคุมการแพร่ระบาด กรุงเทพมหานครจะใช้ลักษณะเดียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก โดยหากพบเด็กป่วย 1 คน จะปิดห้องเรียนที่พบเด็กป่วย หากพบเด็กป่วยมากกว่า 1 ห้อง ในระดับชั้นเรียน จะปิดทั้งระดับชั้นเรียนนั้น และหากพบเด็กป่วยมากกว่า 1 ระดับชั้นเรียน จะปิดโรงเรียนนั้น

Advertisement

นอกจากนี้ ร.ต.อ.พงศกร กล่าวว่า ในที่ประชุม สำนักการศึกษา กทม.ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสื่อการสอนร่วมกับโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง กทม.ได้จับคู่ร่วมกับโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.มีโอกาสได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหาวิชาชีววิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ Shrewbury International School ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image