‘ลูกเรือสำราญ 46 ชีวิต’ ร้อง ก.แรงงานให้ช่วยกลับไทย หลังตกงาน-ค้างน่านน้ำสิงคโปร์ 6 เดือน

‘ลูกเรือสำราญ 46 ชีวิต’ ร้อง ก.แรงงานให้ช่วยกลับไทย หลังตกงาน-ค้างน่านน้ำสิงคโปร์ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้รับการติดต่อจากกลุ่มแรงงานไทยที่ทำงานเป็นลูกเรือสำราญ จำนวน 46 คน ซึ่งไปทำงานโดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางานในหลายบริษัท ขอให้ช่วยเหลือพากลับประเทศไทย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้ว่างงานอยู่บนเรือสำราญ ซึ่งได้หยุดทำการรับผู้โดยสารมาแล้วเกือบ 6 เดือน และไม่สามารถออกไปไหนได้ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งหาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแล พร้อมสั่งการให้กรมการจัดหางาน (กกจ.) ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

“จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่าแรงงานไทยเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 12 คน และไม่เป็นสมาชิกฯ 34 คน” นายสุทธิกล่าว และว่า แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จะได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือหากประสบปัญหาในต่างประเทศ ตามอัตราที่กองทุนฯกำหนด

ลูกเรือสำราญ 46 ชีวิต ร้อง ก.แรงงานช่วยกลับไทยหลังตกงานค้างน่านน้ำสิงคโปร์ 6 เดือน

โพสต์โดย Matichon Online – มติชนออนไลน์ เมื่อ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2020

 

นายสุทธิกล่าวว่า แรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศที่ทำงานอยู่ โดยทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศกำหนดแล้ว และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จะได้รับเงินสงเคราะห์ ดังนี้ 1.สมาชิกกองทุนฯที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาจากการเกิดโรคระบาด ทำให้ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน จะได้รับการสงเคราะห์ รายละ 15,000 บาท 2.สมาชิกกองทุนฯที่ประสบปัญหาระหว่างอยู่ในต่างประเทศ เช่น นายจ้างประกาศปิดกิจการ เนื่องจากมาตรการในแต่ละประเทศเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือนายจ้างสั่งให้พักงานและอยู่ระหว่างรอกลับเข้าไปทำงานใหม่ โดยมิใช่ความผิดของสมาชิกกองทุนฯ เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนขาดรายได้ โดยสำนักงานแรงงานในต่างประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบ และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ ที่ยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์

“ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานในต่างประเทศจะตรวจสอบข้อเท็จจริง หากสมาชิกกองทุนฯไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนายจ้าง สำนักงานแรงงานในต่างประเทศจะพิจารณาให้การช่วยเหลือตามความเป็นจริงและเหมาะสม ตามระเบียบ ข้อ 5 (2) (ง) เป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินรายละ 30,000 บาท” ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้วงเสวนา ‘นิติ จุฬาฯ’ ห่วงสถานการณ์บั่นทอนศรัทธากระบวนการยุติธรรม แนะอัยการ-ตร. ทำงานร่วม ไม่ใช่แค่ตรวจสอบถ่วงดุล
บทความถัดไปจับเอเยนต์รับต่อวีซ่าปลอมเอกสาร พ่วงแฟนต่างชาติผลิตกัญชาออร์แกนิค