กรมท่าอากาศยาน แจ้งผู้โดยสารบิน ‘กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์’ กักตัว 14 วัน เริ่มวันนี้!

แฟ้มภาพ

กรมท่าอากาศยาน แจ้งผู้โดยสารบิน ‘กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์’ กักตัว 14 วัน เริ่มวันนี้!

เมื่อวันที่ 2 มกราคม กรมท่าอากาศยานแจ้งผู้โดยสารผ่านเฟซบุ๊ก Department of Airports : กรมท่าอากาศยาน ความว่า กรมท่าอากาศยานขอแจ้งผู้โดยสารที่เดินทาง เส้นทางกรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ต้องตรวจคัดกรองโควิด-19 และกักตัว 14 วัน ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งระบุไว้ตอนหนึ่งว่า ในที่กรณีผู้โดยสารที่เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง โดยผ่านทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรอง ดังต่อไปนี้

  • ลงทะเบียนในแบบคำถามสุขภาพในแบบฟอร์ม ต.8 บร. ตามความเป็นจริง
  • เช็กอินแอพพลิเคชั่นหมอชนะ
  • ผู้โดยสารทุกคนต้องถูกกักตัวในที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด 14 วัน โดยห้ามออกนอกพื้นที่กักกันตัว หากมีอาการป่วยต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใน 3 ชั่วโมง
  • กรณีผู้โดยสารที่ไม่ต้องการกักตัว จะต้องเข้ารับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าพ้นระยะติดต่อของโรค ด้วยวิธี Rapid Test ทันที ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองจำนวน 600 บาทต่อคน หากผลการตรวจผ่านไม่ต้องเข้ารับการกักตัว
ผู้โดยสารสามารถติดต่อการเลื่อน /เปลี่ยนบัตรโดยสารได้ที่ สายการบินนกแอร์ โทร 0-4466-6721
สายการบินไทยแอร์เอเชีย โทร 0-4463-4968 อย่างไรก็ตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศคณะกรรมการ​โรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image