ผู้ว่าฯประจวบฯ ออกคำสั่งกักตัว 14 วัน ผู้เดินทางมาจาก 18 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด

ผู้ว่าฯประจวบฯ ออกคำสั่งกักตัว 14 วัน ผู้เดินทางมาจาก 18 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด

วันที่ 19 เมษายน นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศคำสั่งจังหวัดที่ 3929/2564กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดระหว่างบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น หากปล่อยให้เป็นไปในลักษณะดังกล่าวอาจกระทบต่อศักยภาพของระบบบริการด้านสาธารณสุขและอาจกระทบต่อการให้บริการประชาชนของส่วนราชการได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อ

ประกอบกับ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงขอความร่วมมือให้เลื่อนหรืองดการจัดงานเลี้ยง งานรื่นเริง หรือกิจกรรมที่เป็นการรวมคนในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมและมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.)

นายพัลลภ กล่าวว่า สำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ ให้ฝ่ายปกครองจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หากตรวจพบการกระทำความผิด ให้จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) และปลัด อปท.ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ตั้งด่านตรวจชุมชน หมู่บ้านเพื่อคัดกรองบุคคลทุกคนที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน ชุมชน ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรอง และให้ใช้อำนาจตามความในมาตรา 34 พรบ.โรคติดต่อ สั่งการให้บุคคลดังกล่าวกักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้ อสม.ตรวจสอบหากพบผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทราบทันที

“ ให้ทุกส่วนราชการงดการจัดประชุม ฝึกอบรม การศึกษาดูงานที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก หากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้ดำเนินการได้ตามมาตรการป้องกันโรค ข้าราชการทุกรายต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างและให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมากหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และขอให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ อยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19 ให้เปิดเครื่องมือสื่อสารและสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา “นายพัลลภ กล่าว

นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า หลังจากมีผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 61 ปี เสียชีวิต ภายหลังติดเชื้อจากเพื่อนที่เดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ อ.หัวหิน ล่าสุดมีผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการหนักอีก 1 ราย ที่ รพ.หัวหิน เป็นนายตำรวจระดับรองผู้กำกับการจากกองบังคับการตำรวจภูธร จ.เพชรบุรี มีบ้านพักอยู่ที่ อ.หัวหิน ขณะนี้ปอดมีปัญหาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้ยาทำให้อาการดีขึ้น และญาติขอนำตัวไปรักษาที่ รพ.ตำรวจ ที่มีความพร้อมมากกว่า ทั้งนี้ยอมรับว่าใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีรายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐติดเชื้อจำนวนมาก ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วอีกหลายราย สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.หัวหิน มีการใช้ฟ้าทะลายโจรและน้ำมะนาวเพื่อบำบัดอาการ ร่วมกับการรับประทานวิตามินซีเพื่อสร้างภูมิคุมกันพบว่าได้ผลดีพอสมควร /////

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตร.นอกเครื่องแบบ เชิญ7นักกิจกรรม ยืนหยุดขัง สมุทรปราการ ไปโรงพัก เจอตอกกลับ ‘แมสก์ก็ไม่ใส่’
บทความถัดไปบขส. ลงดาบ เพิกถอนใบอนุญาตรถทัวร์เหตุไฟไหม้ สอบพบวิ่งนอกเส้นทางไม่ได้รับอนุญาต