ธอส. แจ้ง พบพนักงาน สนง.ใหญ่ ป่วยโควิด 1 ราย สั่งผู้สัมผัสใกล้ชิดกักตัว 14 วัน

ธอส. แจ้ง พบพนักงาน สนง.ใหญ่ ป่วยโควิด 1 ราย สั่งผู้สัมผัสใกล้ชิดกักตัว 14 วัน

วันที่ 23 เมษายน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งว่า มีพนักงานของธนาคารจำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวง ฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่า ติดเชื้อโควิด-19 โดยคาดว่าติดเชื้อจากคู่สมรสซึ่งเป็นผู้ป่วยที่พึ่งได้รับแจ้งผลยืนยันว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 จึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ทั้งนี้ พนักงานรายดังกล่าว ลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่ 7-12 เมษายน 2564 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานที่บ้าน (เวิร์กฟรอมโฮม) ในระหว่างวันที่ 16-23 เมษายน 2564 ตามมาตรการลดความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของธนาคาร จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าในช่วงเวลานี้แต่อย่างใด

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ธนาคารจึงดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยภายในอาคารสำนักงาน ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1.พนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษา และจัดทำ ไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้ว

2.พนักงานธนาคารที่สัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานที่ติดเชื้อ ซึ่งเดินทางเข้ามาที่ศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวง เมื่อวันที่ 15 วันที่ 17 และวันที่ 18 เมษายน 2564 (เป็นวันหยุดและธนาคารปิดทำการทั้ง 3 วัน) ให้ตรวจหาเชื้อ กักตัวในสถานที่พักอาศัย และเวิร์กฟรอมโฮมเป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

3.ปิดศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวง ฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อทำความสะอาดแบบบิ๊กคลีนนิ่งด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ลิฟต์ จุดสัมผัส รวมถึงจุดให้บริการลูกค้า

4.รายงานเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบ

ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั้งในสำนักงานใหญ่ และที่ทำการสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ อาทิ กำหนดให้ทุกฝ่าย มีสัดส่วนพนักงานเวิร์กฟรอมโฮม เป็นจำนวน 50-90% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในฝ่าย รักษาระยะห่างตามหลักโซเชียลดิสแทนซิ่งจำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการเพื่อลดความแออัด จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเพิ่มความถี่ของการทำความสะอาดบริเวณที่ลูกค้าใช้บริการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon