ตรวจโควิดผู้ประกันตน 3 จว.พื้นที่สีแดง ปทุมฯ ชลบุรี เชียงใหม่ วันแรกราบรื่น

ตรวจโควิดผู้ประกันตน 3 จว.พื้นที่สีแดง ปทุมฯ ชลบุรี เชียงใหม่ วันแรกราบรื่น

เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน ตามโครงการแรงงาน…เราสู้ด้วยกัน ในจังหวัดพื้นที่สีแดง 3 จังหวัด คือ ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
พบว่า ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย.64 เวลา 15.00 น. มีผู้ประกันตนมาตรวจแล้วรวมจำนวน 481 ราย แบ่งเป็น ม.33 จำนวน 387 ราย ม.39 จำนวน 45 ราย และ ม.40 จำนวน 49​ ราย หลังจากเปิดบริการจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาตรวจฟรี ในวันนี้ (24 เม.ย.64) เป็นวันแรก โดยที่จังหวัดปทุมธานีสามารถรองรับการตรวจได้วันละ 1,000 คน

เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี พบว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา 15.00 น.มีผู้ประกันตนมาตรวจแล้วรวมจำนวน 182 ราย จากที่สามารถรองรับการตรวจได้วันละ 200 คน ซึ่งสาเหตุที่ผู้ประกันตนยังมาตรวจค่อนข้างน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้ผู้ประกันตนทราบเพื่อจะได้มาเข้ารับการตรวจมากขึ้น เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวก ไม่ต้องรอคิวนาน และจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สันป่าตอง รพ.มหาราช รพ.ราชเวช รพ.เทพปัญญา รพ.ลานนา และ รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ พบว่า ในวันแรกมีผู้ประกันตนมาตรวจจำนวนทั้งสิ้น 568 คน

นายสุชาติ กล่าวว่า จากรายงานของสำนักงานประกันสังคม พบว่า หลังจากขยายจุดตรวจเปิดโควิด -19 เชิงรุกเพื่อผู้ประกันตน ตามโครงการแรงงาน…เราสู้ด้วยกัน ไปยังจังหวัดพื้นที่สีแดง คือ ปทุมธานี ชลบุรี และเชียงใหม่ ในวันนี้วันแรก ภาพรวมทั่วไปราบรื่นดี ไม่พบปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด ทุกขั้นตอนยังเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากผู้ประกันตนรายใดที่ตรวจพบเชื้อจะถูกส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมและ Hospitel ซึ่งมีทีมแพทย์ดูแลตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดี

สำหรับจังหวัดปทุมธานีอยู่ในพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 การแพร่ระบาดระลอกใหม่ และยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสถานประกอบการจำนวนมาก ปัจจุบันมีผู้ประกันตนทั้งหมดจำนวนประมาณ 605,000 คน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี จัดตั้งศูนย์คัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลการุณเวชปทุมธานี ให้การตรวจคัดกรองแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39 และ 40 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียง เป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 เม.ย. 64 เวลา 08.00 -15.00 น.ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจคัดกรองสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php โดยคลิกเลือกศูนย์คัดกรองจังหวัดปทุมธานี เพื่อจองคิวตรวจโควิด-19 ซึ่งสามารถรองรับการตรวจได้วันละ 1,000 คน รอบเช้า 500 คน และรอบบ่าย 500 คน

ส่วนที่จังหวัดชลบุรีนั้น มีผู้ประกันตนประมาณ 884,000 คน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สปสช.เขต 6 สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ได้เปิดเป็นหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ลดความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39 และ 40 ที่อยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันนี้ (24 เม.ย.64) จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร โดยสามารถให้บริการตรวจคัดกรองฯได้วันละ 200 คน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39 และ 40 ที่มีความเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์ของ สปสช. สามารถเดินทางมาที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร เพื่อเข้ารับการตรวจได้ โดยเริ่มรับบัตรคิวตรวจ เวลา 06.00 น. และโรงพยาบาลจะเริ่มให้บริการตรวจในเวลา 08.00 น.ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตน เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะทำการสอบสวนโรค และคัดกรอง หากเข้าหลักเกณฑ์ จะได้เข้ารับการตรวจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม สำหรับบรรยากาศที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย- ญี่ปุ่น ) เขตดินแดง ซึ่งได้เปิดให้ผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตรวจโควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการตามปกติทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. ผู้ที่ต้องการตรวจจะต้องลงทะเบียนจองคิวตรวจก่อนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php ซึ่งขณะนี้ในแต่ละวันยังมีผู้ประกันตนที่ทราบข่าวต่างลงทะเบียนจองคิวเข้ารับการตรวจกันอย่างหนาแน่น เนื่องจากภาพรวมทั่วประเทศยังพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น โดยที่ศูนย์แห่งนี้จะให้บริการไปเรื่อยๆ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายลง

นายสุชาติ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีความห่วงใยมายังพี่น้องผู้ประกันตนทุกคนจากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้ จึงกำชับให้กระทรวงแรงงาน บูรณาการร่วมกับมหาดไทย และ สปสช. เพิ่มช่องทางหรือทางเลือกเพื่อบริการผู้ประกันตนให้ได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว ลดความแออัดหรือรอคิวนาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ประกันตนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจโควิด-19 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 กด 6 ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้รับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็ว และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรมชลประทานย้ำวางมาตรการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนพ.ค.นี้
บทความถัดไปชป.เร่งกำจัดผักตบชวาในลุ่มแม่น้ำภาคกลางก่อนเข้าหน้าฝน