กทม.สั่งปิด 7 ตลาดรวด จนกว่าจะเข้มมาตรการ-ผ่านการประเมินด้านสุขาภิบาล จึงกลับมาเปิดได้

กทม.สั่งปิด 7 ตลาดรวด จนกว่าจะเข้มมาตรการ-ผ่านการประเมินด้านสุขาภิบาล จึงกลับมาเปิดได้

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 30) โดยมีสาระสำคัญระบุว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 14/2564 จึงสั่งให้มีการปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบากของโรคเป็นการชั่วคราว ดังนี้ 1.ตลาดปากคลองตลาด 2.ตลาดสถานีรถไฟธนบุรี 3.ตลาดสดลาดพร้าว ซอย 123 4.ลาดสดลาดพร้าว 123 5.ตลาดสดบางกะปิ 3 6.ตลาดคุณอาภาภรณ์ฯ และ 7.ตลาดบางกะปิ (ระหว่างซอยลาดพร้าว 125-127)

ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม เป้นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon