ขสมก. ประกาศพนักงานติดโควิดเพิ่ม 5 ราย สายธรรมดา 47-72-136

ขสมก. ประกาศพนง.ติดโควิดเพิ่ม 5 ราย สายธรรมดา 47-72-136

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เผยแพร่ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ความว่า ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

แต่ทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 พบพนักงานขสมก.ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกจำนวน 5 คน ได้แก่

1.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 47 เพศหญิง อายุ 45 ปี เข้ารับการตรวจ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น. ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 ว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม วัดสะพาน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 136 เพศหญิง อายุ 51 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ พนักงานจึงได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเข้ารับการรักษา ในเวลา 11.00 น.เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ พนักงานจึงได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเข้ารับการรักษา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

3.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 136 เพศหญิง อายุ 55 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ พนักงานจึงได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเข้ารับการรักษา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

4.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 47 เพศหญิง อายุ 28 ปี เข้ารับการตรวจ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 ว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวัดสะพาน ในเวลา 21.00 น.

5.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 72 เพศชาย อายุ 51 ปี (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารช่วงกะบ่าย) ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon