รพ.จุฬาภรณ์ฯ ออกประกาศจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 2

รพ.จุฬาภรณ์ฯ ออกประกาศจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 2

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 ให้กับองค์กรและบริษัทที่ยื่นความประสงค์เข้ามา ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 ตามประเภทธุรกิจ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ และพื้นที่ความเสี่ยง

องค์กร/บริษัท ได้รับการจัดสรรเพิ่ม 1,238 บริษัท เป็นจำนวน 302,618 คน
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 2 สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1) ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 28.6%
2) กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 25.5%
3) กลุ่มองค์กรการกุศล 13.4%
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรจากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรรทั้งหมด สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1) กลุ่มองค์กรด้านการศึกษา 100%
2) ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 100%
3) กลุ่มองค์กรการกุศล 99%
รวมจำนวนที่องค์กร/บริษัทที่ได้รับการจัดสรร (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ทั้งสิ้น 6,437 บริษัท เป็นจำนวน 779,300 คน

กลุ่ม อปท. อยู่ระหว่างการประสานให้จัดทำแผนลำดับกลุ่มการฉีดวัคซีนตามความสำคัญโดยจะทยอยจัดสรร
ให้อีกครั้งในประกาศรอบต่อไป และกลุ่มอื่นๆ ได้จัดเข้าตามกลุ่มประเภทธุรกิจเรียบร้อยแล้ว

Advertisement

องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมล์แจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน การจัดส่งวัคซีน และเลือกสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการยืนยันทางอีเมล์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image