คลิกดูขั้นตอน! ฟรีแลนซ์ ผู้ประกันตน ม.39-40 ใช้เอกสารอะไรบ้าง รับเยียวยาคนละ 5 พัน

คลิกดูขั้นตอน! ฟรีแลนซ์ ผู้ประกันตน ม.39-40 ใช้เอกสารอะไรบ้าง รับเยียวยาคนละ 5 พัน

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการเยียวยาประชาชนรอบใหม่ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา 10 จังหวัด

ทั้งนี้สำหรับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือคือ กลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบและนอกระบบสัญชาติไทย ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน

ขณะที่ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

นายจ้าง/ผู้ประกอบการ กรณีที่มีลูกจ้าง

ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 33 ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อผู้ประกอบการจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ

ลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง

ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค.64 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

รวมถึงผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ในโครงการคนละครึ่ง-เราชนะ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมเพราะไม่มีลูกจ้าง

ให้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 เพื่อรับความช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ด้วย 1 เดือน

ส่วนวิธีการเตรียมเอกสาร สำหรับรับเงิน 5,000 บาท

วิธีเตรียมเอกสาร

0.หลักฐานการเป็นลูกจ้างในกิจการที่ถูกสั่งปิดเพราะประกาศ คำสั่ง ของรัฐบาล
บัตรประชาชน

0.หลักฐานจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ตามมาตรา 39 และมาตรา 40

0.เอกสารจ่ายเงินสมทบ 6 เดือนย้อนหลัง

0.เอกสารการรับเงินจากนายจ้าง หรือคู่ค้า ครั้งสุดท้าย

การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถทำได้ผ่าน 7 ช่องทาง

1.สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

2.สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506

3.เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา

4.ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา

5.Big c ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

6.เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

7.สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

วิธีสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อเข้าโปรแกรม ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จนเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ระบบจะแจ้งยืนยันผ่านทาง SMS ทันที การสมัครจึงจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon