ประกาศ ! เจอจ่ายจบ ใช้เอกสารตรวจโควิดวิธี RT-PCR รับผลประโยชน์ กรมธรรม์

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

ประกาศ ! เจอจ่ายจบ ใช้เอกสารตรวจโควิดวิธี RT-PCR รับผลประโยชน์ กรมธรรม์

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาได้ เผยแพร่ คำสั่งนายทะเบียน ที่ 45/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19 (COVID-19) สำหรับบริษัทประกันชีวิต กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ)

ให้บริษัทใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์

สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ)

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon