4 อำเภอนำร่อง CHARMING Chiang Mai ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 60% ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ยังสูง 356 ราย

4 อำเภอนำร่อง ‘CHARMING Chiang Mai’ ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 60% ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ยังสูง 356 ราย

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารการจัดการวัคซีน ผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในแต่ละอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

โดยล่าสุดพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอดอยเต่า ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai ซึ่งจะต้องเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. กำหนดไว้นั้น ขณะนี้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 60% ของประชากรในพื้นที่ ด้านอำเภออื่นๆ มีอำเภอที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรกลุ่ม 608 เกิน 70% ไปแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอฮอด และอำเภอแม่วาง

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีข้อสั่งการให้ทุกศูนย์ฉีดเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนในแต่ละวันให้แล้วเสร็จ เพื่อทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารวัคซีนในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งให้เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และกลุ่มเสี่ยงโดยเร็ว

ส่วนรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวันนั้น วันนี้ จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 356 ราย เสียชีวิตอีก 2 ราย จำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยยังพอรับได้ ขณะที่จำนวนประชากรโดยรวมฉีดวัคซีนแล้ว 72.62% ตามจำนวนประชากรเป้าหมาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon