รพ.ธนบุรี ขอลูกค้าฉีด ‘โมเดอร์นา’ ตามนัดหมาย หากไม่มาขอสงวนสิทธิทิ้งวัคซีน เสมือนได้ฉีดแล้ว

รพ.ธนบุรี ขอลูกค้าฉีด ‘โมเดอร์นา’ ตามนัดหมาย หากไม่มาขอสงวนสิทธิทิ้งวัคซีน เสมือนได้ฉีดแล้ว

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน โรงพยาบาลธนบุรี ออกประกาศถึงลูกค้าที่สั่งจองวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” กับโรงพยาบาล กรณีที่ไม่มาฉีดวัคซีนในวันนัดว่า เนื่องจากวัคซีนโมเดอร์นาบรรจุแบบ Multiple Doses 1 ขวด แบ่งได้ 10 โดส เมื่อเปิดขวดแล้วเก็บไว้ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

รพ.ธนบุรี ขอย้ำให้ท่านที่ได้รับสิทธิและได้กำหนดวันฉีดที่แน่นอนแล้วมารับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่ท่านนัดหมาย เพื่อเป็นการบริหารวัคซีนโดยไม่สิ้นเปลือง และไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสการได้รับวัคซีนของผู้จองฉีดวัคซีนท่านอื่น

หากท่านไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ทำนัดหมายไว้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิเสมือนท่านได้ใช้วัคซีนไปแล้ว เนื่องจากโรงพยาบาลต้องทิ้งวัคซีนที่ท่านไม่มาฉีดตามนัด

หากต้องการซื้อวัคซีนโดสใหม่ รพ.ธนบุรี ขายให้โดสละ 1,100 บาท โดยคิดราคาเฉพาะค่าวัคซีน ไม่ต้องเสียค่าบริการฉีด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon