มท.สั่ง 5 จว.ใต้มาตรการเข้ม สกัด ‘โอไมครอน’ จากมาเลย์

มท.สั่ง 5 จว.ใต้มาตรการเข้ม สกัด ‘โอไมครอน’ จากมาเลย์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนเกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนรายแรกในประเทศมาเลเซีย และมีแนวโน้มอาจจะมีการแพร่ระบาดเข้ามายังประเทศไทย จึงได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดใน 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ สตูล เน้นย้ำการปฏิบัติโดยใช้กลไกฝ่ายปกครอง นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้นำชุมชน บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 1.สร้างการรับรู้และความเข้าใจมาตรการสำคัญของทางราชการอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน บังคับใช้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในพื้นที่

2.เพิ่มความเข้มข้นการตรวจตราและสอดส่องดูแลไม่ให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด 3.ดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก (Active Case Finding) อย่างเข้มข้น มุ่งเน้นการตรวจคัดกรองในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก และสถานที่เสี่ยงที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 4.ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง หรือผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

และ 5.เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมุ่งเน้นกลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป ด้วยการกำหนดจุดรับบริการฉีดวัคซีนทั้งรูปแบบ On-Site และรูปแบบ Mobile unit เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon