ผบ.ทร.สั่งเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามรับมือโอมิครอน พร้อมใช้ทันทีพรุ่งนี้ 8 โมงเป็นต้นไป

ผบ.ทร.สั่งเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 9 มกราคม พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังระบาดอยู่เป็นวงกว้าง พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้สั่งการให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล สถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการแพร่ระบาด ดังนี้

1.ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลหลัก สามารถให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีหอผู้ป่วยวิกฤต ห้องแรงดันลบ หอผู้ป่วยรวม และห้องแยก มีขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษา ตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนถึงขั้นวิกฤต

2.จัดตั้งโรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือใน 3 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้รวม 1,109 เตียง ประกอบด้วย 1) โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 544 เตียง 2) โรงพยาบาลสนาม ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 180 เตียง และ 3) โรงพยาบาลสนาม สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 385 เตียง

พล.ร.ท.ปกครองกล่าวว่า โรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือทั้ง 3 พื้นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและกำกับดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดในแต่ละพื้นที่ โดยที่ผ่านมาได้ปิดการใช้งานชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ลดลงในช่วงปลายปี 2564 อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบกับโรงพยาบาลสนามทั้ง 3 พื้นที่ ทราบว่าจะพร้อมให้การสนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 ม.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

พล.ร.ท.ปกครองกล่าวว่า ในส่วนของศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) ทางศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 กองทัพเรือได้สั่งการให้หน่วยต่างๆ จัดตั้งศูนย์ CI ประจำหน่วยเพื่อรองรับกำลังพลในสังกัดที่ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว (อาการไม่รุนแรง) โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือที่สามารถจัดตั้งศูนย์ CI ประจำหน่วยได้ จำนวน 15 หน่วย หากตรวจพบกำลังพลติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง กรมแพทย์ทหารเรือจะพิจารณาให้ผู้ป่วยดูแลรักษาตัวที่บ้าน หรือศูนย์พักคอย (CI) เป็นหลัก

“ปัจจุบันหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือมีการจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) จำนวน 15 หน่วย พร้อมใช้งาน 32 แห่ง อยู่ระหว่างปรับปรุง 2 แห่ง มีจำนวนเตียง รวม 2,335 เตียง เนื่องจากปัจจุบันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยปรากฏกลุ่มคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ ดังนั้น กำลังพลของกองทัพเรือได้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการ รวมถึงมาตรการ DMHTT และมาตรการเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และสาธารณสุข (สธ.) กำหนดอย่างเคร่งครัด และทางกองทัพเรือได้พร้อมให้การสนับสนุนสาธารณสุขเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถ

“ผู้บัญชาการทหารเรือเน้นย้ำให้ข้าราชการกองทัพเรือเพิ่มความระมัดระวังทั้งแก่ตนเองและสมาชิกในครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดตามที่รัฐบาลกำหนด และมาตรการตามที่กองทัพเรือได้สั่งการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่” พล.ร.ท.ปกครองกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon