8-10 มิ.ย.นี้ ศูนย์ฉีดบางซื่อเปลี่ยนทางเข้ารับ ‘โมเดอร์นา’ เข็ม 1-5 ไปประตู 2

8-10 มิ.ย.นี้ ศูนย์ฉีดบางซื่อเปลี่ยนทางเข้ารับ ‘โมเดอร์นา’ เข็ม 1-5 ไปประตู 2

หลังจาก ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้รับสนับสนุนวัคซีน “โมเดอร์นา” รอบเดือนมิถุนายนมาจำนวนหนึ่ง จึงเปิดบริการ Walk in วัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 1-5 แก่ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับบริการได้ที่ประตู 1 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายนเป็นต้นไป เวลา 09.00-15.00 น. จนกว่าวัคซีนจะหมดนั้น

ล่าสุด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ออกประกาศ เปลี่ยนประตูทางเข้าบริการวัคซีนโมเดอร์นา จากประตู 1 เป็นประตู 2 ตั้งแต่วันที่ 8-10 มิ.ย. และตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.จะกลับมาให้บริการที่ประตู 1 เช่นเดิม และยังคงเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. จนกว่าวัคซีนจะหมด

ทั้งนี้ ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป จะเข้ารับบริการที่ประตู 2 ทั้งหมด แต่คัดกรอง แยกไปตามจุดฉีดวัคซีนแต่ละชนิด
โมเดอร์นา จะเข้าฝั่งซ้าย ของประตู 2 ไฟเซอร์ จะเข้าฝั่งขวา ของประตู 2 และตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.เป็นต้นไป จะกลับไปให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาที่ประตู 1 เช่นเดิม

สำหรับเงื่อนไขการวอล์กอินรับวัคซีนโมเดอร์นาเข็มต่างๆ ดังนี้

Advertisement

เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน จะได้รับเป็นสูตรไขว้ (Md-Pz) เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา-เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่าง 28 วัน

เข็มที่ 2,3,4,5* วัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ

1.สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3, 4 วัคซีนไฟเซอร์แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้
2. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส / ชั้นผิวหนัง

*ผู้ที่ประสงค์หรือต้องการรับวัคซีนที่มากกว่าเข็มที่ 4 สามารถขอปรึกษาแพทย์ก่อนได้ ทั้งจากระยะเวลาการให้วัคซีน ชนิดวัคซีน และจุดประสงค์การรับวัคซีน เช่น ผู้ที่อาจไปตรวจระดับภูมิคุ้มกันมาแล้วพบว่าภูมิคุ้มกันต่ำ หรือผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

การบริหารวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) รูปแบบการฉีดเป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1.ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส (IM) ปริมาตร 0.5 ml ขนาดยา 100 mcg
2.ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส (IM) ปริมาตร 0.25 ml ขนาดยา 50 mcg
3.ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (ID) ปริมาตร 0.1 ml ขนาดยา 20 mcg

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image