เปิดพิกัด จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี โมเดอร์นา-ไฟเซอร์ เช็กก่อนที่ไหนต้องจอง หรือวอล์กอิน

เปิดพิกัด จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี โมเดอร์นา-ไฟเซอร์ เช็กก่อนได้ที่ไหนต้องจอง หรือวอล์กอิน

หลังผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์ 2566 ประชาชนไทยกังวลกับสถานการณ์ โควิด-19 อีกครั้ง ว่านับแต่นี้ยอดผู้ป่วยจะกลับมาพีค หรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงมากน้อยแค่ไหน

หลายสถานพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด กลับมาให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีอีกครั้ง ทั้งชนิดไฟเซอร์ โมเดอร์นา ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ตลอดจนแอสตร้าเซนเนก้า โดย “มติชนออนไลน์” รวบรวมมาให้แล้ว ดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Advertisement

โรงพยาบาลราชวิถี

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 08.30-13.30 น.
สถานที่ : ห้องฉีดยา ชั้น 1 อาคารทศมินทราธิราช
สอบถามโทร 0-2206-2900

สถาบันโรคผิวหนัง

Advertisement

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ที่เป็นวันทำการสถาบัน 09.00-15.00 น.
สถานที่ : ชั้น 11 หน้าห้องผ่าตัด
สอบถามโทร 0-2354-5222

โรงพยาบาลเลิดสิน

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.
สถานที่ : ห้องตรวจ 403
สอบถามโทร 0-2353-9801

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี 13.00-15.30 น. วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 08.30-15.30 น.
สถานที่ : คลินิกเด็กสุขภาพดี ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี (เฉพาะวันจันทร์-เสาร์) คลินิกพิเศษนอกเวลา ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี (เฉพาะวันอาทิตย์)
สอบถามโทร 1415 ต่อ 2317

โรงพยาบาลสงฆ์

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
สถานที่ : แผนกผู้ป่วยนอก ห้อง 9
สอบถามโทร 0-2640-9537

สถาบันประสาทวิทยา

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์, วัคซีนโมเดอร์นา รุ่นใหม่ (Bivalent) และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. และวันเสาร์ 08.00-12.00 น.
สถานที่ : อาคารรัชมงคล ชั้น 1 ห้องหัตถการ
สอบถามโทร 0-2306-9899

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 09.00-15.00 น.
สถานที่ : ห้องฉีดยาชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สอบถามโทร 0-2548-1000

สถาบันโรคทรวงอก

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 09.00-15.00 น.
สถานที่ : อาคาร 8 ชั้น 1
สอบถามโทร 0-2547-0999 ต่อ 30180, 30181

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์, วัคซีนโมเดอร์นา รุ่นใหม่ (Bivalent) และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 13.00-15.00 น.
สถานที่ : คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร
สอบถามโทร 0-2202-6800 ต่อ 2215

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)
ทุกวันอังคาร (เว้นวันหยุดราชการ) 13.00-15.00 น.
สถานที่ : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการ ชั้น 1
สอบถามโทร 0-2591-5455

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)
ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
สอบถามโทร 0-2531-0080-4 ต่อ 514

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)
ทุกวันพุธและศุกร์ 09.00-15.00 น.
สถานที่ : ศูนย์ฉีดวัคซีน
สอบถามโทร 0-2546-1960-6 ต่อ 8044

ต่างจังหวัด

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 13.00-15.30 น. สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก อายุมากกว่า 12 ปี
ทุกวันพุธ 13.00-15.30 น. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
สถานที่ : แผนกผู้ป่วยนอกตติยภูมิ ชั้น 3 อาคารเลิศประชารักษ์
สอบถามโทร 0-3438-8700

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ทุกวันพุธ 13.00-15.00 น.
สถานที่ : อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ชั้น 1
สอบถามโทร 0-9188-63757

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
สถานที่ : ห้อง OPD (คลินิกตรวจสุขภาพ)
สอบถามโทร 0-3642-2515

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
สถานที่ : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
สอบถามโทร 0-4220-7375 ต่อ 2127, 2128

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และวัคซีนโมเดอร์นา
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
สถานที่ : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
สอบถามโทร 0-4531-9750 ต่อ 7255

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น.
สถานที่ : อาคารผู้ป่วยนอก
สอบถามโทร 0-5392-0200

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และวัคซีนโมเดอร์นา
ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08.30-16.30 น.
สถานที่ : อาคารธัญญสิริ
สอบถามโทร 0-4342-4500 ต่อ 316

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์, แอสตร้าเซนเนก้า และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)
ทุกวันพุธ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 09.00-12.00 น.
สถานที่ : อาคารผู้ป่วยใน และจุดไดรฟ์ทรู (Drive-Thru)
สอบถามโทร 0-7527-0264

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ทุกวันพุธและศุกร์ 08.30-15.30 น.
สถานที่ : ห้องทำแผล ฉีดยา แผนกผู้ป่วยนอก
สอบถามโทร 0-7346-0351

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 13.00-15.00 น.
สถานที่ : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
สอบถามโทร 0-7727-7555

ศูนย์การค้าใหญ่ทั่ว กทม.

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานที่ ตามสถานที่ วันและเวลา ดังนี้

ศูนย์การค้า MBK Center

วันที่ 28 เมษายน-12 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00-15.00 น.
หลังจากนั้นฉีดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (20, 21, 27, 28 เดือนพฤษภาคม)
สถานที่ : บริเวณชั้น 6 โซน D

ศูนย์การค้า ICS

วันที่ 1-12 พฤษภาคม 2566 (ทุกวัน) 10.00-14.00 น.
วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2566 (วันเสาร์-อาทิตย์) 10.00-14.00 น.

Terminal 21 พระราม 3

วันที่ 29 เมษายน-7 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-16.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.00 น.)
หลังจากนั้นฉีดทุกวันเสาร์-อาทิตย์
สถานที่ : ชั้น 4

วิคตอเรีย การ์เด้น บางแค

วันที่ 29 เมษายน-12 พฤษภาคม 2566 (ทุกวัน)
เวลา 11.00-15.30 น.
สถานที่ : ชั้น 1

โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง

วันที่ 29 เมษายน-12 พฤษภาคม 2566
เวลา 10.00-14.00 น.
สถานที่ : ชั้น 2

เซ็นทรัลเวิลด์

ให้บริการฉีดวัคซีน Moderna (Bivalent)
ทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
วันที่ 28-30 เมษายน และ 5-7, 12, 19-21, 26-28 พฤษภาคม 2566
เวลา 12.00-18.00 น.
สถานที่ : ชั้น 5 โซน Atrium

ผู้สนใจสามารถ Walk-in เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ โดยเตรียมบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ทุกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะปิดให้บริการในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงวันเลือกตั้งเป็นการทั่วไป (14 พฤษภาคม 2566)

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image