เปิด ‘แพ็กเกจช่วยลูกจ้าง’ รับกระทบโควิด-19 ชง ครม.อนุมัติ 24 มีนาฯ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม รศ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ในรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” สถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 2HD เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือลูกจ้าง หลังกรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกาศปิดงานบริการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า มาตรการเร่งด่วนกระทรวงแรงงาน ในวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการป้องกัน จำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว งดให้บริการศูนย์โอเอสเอส (OSS) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 แห่ง ยกเว้นรับคำขอ Name List ส่วนที่เหลือเลื่อนไปเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และสามารถดำเนินการได้ ณ ที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยงาน ทำแผนการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อบริการประชาชน ส่งเสริมการผลิตหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค รณรงค์การใช้บริการผ่าน E-Service/E-Payment และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันในสถานประกอบการและสื่ออย่างต่อเนื่อง

รศ.จักษ์ กล่าวว่า 2.ด้านการเยียวยา ได้แก่ 1.สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนและนายจ้าง สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ณ โรงพยาบาลตามสิทธิ และเบิกจ่ายกรณีฉุกเฉินได้ หากเป็นโรงพยาบาลอื่น ถ้าจำเป็นต้องลาป่วยเกิน 30 วัน ได้รับทดแทนครั้งละไม่เกิน 90 วัน และไม่เกิน 180 วันต่อปี เพิ่มสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงาน ลาออก ได้ร้อยละ 45 ไม่เกิน 90 วัน เลิกจ้าง ได้ร้อยละ 70 ไม่เกิน 200 วัน กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงานได้ร้อยละ 100 ไม่เกิน 180 วัน และกรณีรัฐสั่งให้หยุด ได้ร้อยละ 100 ไม่เกิน 60 วัน ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างเป็นร้อยละ 4 ลูกจ้าง ร้อยละ 1 ระยะเวลา 3 เดือน ให้สินเชื่อสถานประกอบการกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด วงเงิน 30,000 ล้านบาท ขยายเวลายื่นเงินสมทบ ออกไป 3 เดือน ตั้งศูนย์ฮอต ไลน์ โควิด-19 และสายด่วน 1506 ตอบคำถามประชาชน 24 ชั่วโมง

2.สร้างงานและฝึกทักษะ โดยตั้งศูนย์บริการจัดหางานพาร์ท ไทม์ (Part-time) จ้างงานเร่งด่วน ค่าตอบแทนจ้างงานวันละ 300 บาท และสนับสนุนค่าอาหารในกิจกรรมฝึกอบรมมื้อละ 80 บาท งบ 30.89 ล้านบาท เป้าหมาย 7,740 คน จ้างบัณฑิตจบใหม่ มาเป็นผู้ประสานงานของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ เป้าหมาย 1,682 คนทั่วประเทศ ปรับแผนฝึกอบรมแรงงานทั้งในและนอกระบบ เป้าหมายรวม 14,800 คน เสนอของบประมาณ 68.15 ล้านบาท และช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่ต้องฝึกอบรมลูกจ้างตามตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยลดสัดส่วนลูกจ้างที่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 10 ขยายเวลายื่นขอรับรองหลักสูตรจาก 60 วัน เป็น 120 วัน ขยายเวลายื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบจากเดือนมีนาคม เป็น เดือนกรกฎาคม 2563 และขยายระยะเวลาการชำระหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจาก 12 เดือน เป็น 18 เดือน

“ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะนำมาตรการดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ หากลูกจ้างหรือนายจ้าง” รศ.จักษ์ กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘วราวุธ’ สั่งปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เริ่มต้น 25 มี.ค.นี้
บทความถัดไป“สงขลา”เข้ม จับร้านเสริมความงามเปิดให้บริการ ฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ