เพชรบูรณ์ สั่งปิดสถานประกอบการ 22 รายการ ถึง 12 เมษาฯ ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม.ให้เปิดตีห้าถึงเที่ยงคืน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ในสาระของประกาศได้เน้นย้ำถึงมาตรการคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงที่กลับมาจาก กทม.และเขตปริมณฑล และมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วย

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องการป้องกันสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยอาศัยตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติอดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 22, 35 ประกอบมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา สั่งปิดชั่วคราว สถานที่ประกอบการที่เสี่ยงการติดและแพร่เชื้อฯ จำนวน 22 รายการ และยังให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-12 เมษายน 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเด็นที่สร้างความฮือฮาให้แก่ชาวเพชรบูรณ์คือคำสั่งรายการที่ 21 ให้เปิด-ปิดชั่วคราวร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยให้เปิดจำหน่ายได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00-24.00 น. ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมมีการโต้แย้งถึงเหตุผลความจำเป็นต้องปิดชั่วคราว เนื่องจากมีเสียงประชาชนทักท้วงถึงร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ มีลูกค้าเข้าออกตลอดเวลาโดยไม่มีช่วงเวลาปิดกิจการเพื่อทำความสะอาด หรือฆ่าเชื้อถือเป็นจุดเสี่ยง ที่สำคัญควรใช้มาตรฐานเดียวกับร้านค้าทั่วไป

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 จ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สรุปสถานการณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมาโดยแจ้งว่า ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) มีจำนวน 67 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 3 ราย, ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 56 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 8 ราย, เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 398 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว 252 ราย กำลังเฝ้าระวังติดตาม 146 ราย, เฝ้าระวังชาวต่างชาติที่เข้ามา 115 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว 56 ราย เหลือเฝ้าระวังติดตาม 59 ราย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image