‘ภูเก็ต’ สนธิกำลังนับร้อยนายปิดเมืองสกัด ‘โควิด-19’ (มีคลิป)

เมื่อเวลา 00.01 น.วันที่ 30 มีนาคม นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านท่าฉัตรไชย ซึ่งเป็นด่านเข้า-ออก จ.ภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้านที่สนธิกำลังนับร้อยนาย เตรียมความพร้อมปิดด่านท่าฉัตรไชยห้ามเข้า-ออก จ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ไปทำการปิดกั้นด่านห้ามรถเข้า-ออกทันที หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่ 11/2563 ปิดช่องทางเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – วันที่ 30 เมษายนนี้ รวมระยะเวลา 1 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ระบาดหนักในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ขณะนี้

อย่างไรก็ตาม พบว่าหลังจากที่จังหวัดภูเก็ตออกประกาศฉบับดังกล่าวมาเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 29 มีนาคม ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน จ.ภูเก็ต จำนวนมากทยอยออกจากพื้นที่ ขณะที่ประชาชนชาวภูเก็ตที่อยู่ต่างจังหวัดก็เร่งเดินทางเข้ามาก่อนที่จะมีการปิดด่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดไข้ของผู้เข้า-ออกทุกราย

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างตั้งด่าน พบว่ายังมีประชาชนชาว จ.ภูเก็ต หลายสิบรายที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกลับมาบ้านไม่สามารถเข้าได้ และมีการรวมตัวกันเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกประกาศแบบฉุกเฉิน เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนกลับเข้าพื้นที่ไม่ทันเวลา ทำให้ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ต้องเข้าเจรจา อธิบายเหตุผลที่ทางจังหวัดต้องออกประกาศแบบฉุกเฉิน โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นทุกวัน เจ้าหน้าที่จึงมีความจำเป็นต้องต้องออกประกาศฉบับดังกล่าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและรักษาความปลอดภัยของชาวภูเก็ตให้ได้มากที่สุด แต่ก็อนุโลมให้ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากเดินทางมาในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยว อย่างไรก็ตาม ทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง สอบสวน และวัดไข้ ทั้งนี้ มีรายงานว่าตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทางจังหวัดจะไม่อนุญาตให้มีการเข้าออกภายในจังหวัดโดยเด็ดขาด

สำหรับประกาศใช้มาตรการคือ การปิดช่องทางทางบก ด่านตรวจภูเก็ต บ้านท่าฉัตรไชย ห้ามยานพาหนะทุกชนิดและบุคคลเข้าออก ยกเว้นยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาลรถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

Advertisement

ส่วนการปิดช่องทางน้ำ ช่องทางเข้า-ออกทางน้ำระหว่างประเทศ โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุุคคลเข้า-ออก ยกเว้นเรือบรรทุกสินค้า ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว ให้กลับออกไปโดยเร็ว โดยไม่อนุญาตให้ลูกเรือและ/หรือคนประจำเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด ช่องทางเข้า-ออกทางน้ำระหว่างจังหวัดโดยห้ามเรือทุกชนิดและบุุคคลเข้า-ออก ยกเว้น เรือสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เรือกู้ชีพและเรือขนส่งเครื่องมือแพทย์ เรือพยาบาล เรือฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือ และเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ซึ่งจำเป็นต้องลงจากเรือต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้การถือปฏิบัติทั้งทางบกและทางเรือไม่รวมถึงบุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน คือ

1.เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด หรืออนุญาตตามความจำเป็นหรืออาจกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาก็ได้

2.เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หรือหน่วยงานของประเทศอื่น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตตามความจำเป็นตลอดจนบุคคลในครอบครัวบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ ออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเมื่อเข้าไปในพื้นที่ใน จ.ภูเก็ต แล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดโดยเคร่งครัดและเจ้าหน้าที่ประจำด่านมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบหรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ยินยอมให้ตรวจเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image