ผู้ประกันตน เฮ! ครม.เห็นชอบลด ‘เงินสมทบ’ ม.39 เหลือ 86 บาท/เดือน ช่วงโควิด-19

ผู้ประกันตน เฮ! ครม.เห็นชอบลดเงินสมทบ ม.39 ชดเชยว่างงานเหตุสุดวิสัยไม่ต่ำกว่ารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

ประกันสังคม- ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เรื่อง ขอทบทวนมติเกี่ยวกับประกันสังคม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างผู้ประกันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยมีรายละเอียดว่า เพื่อบรรเทาภาระผู้ประกันตน ในการนำส่งเงินสมทบ จึงขอทบทวนขอลดอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเอง โดยไม่มีนายจ้าง ตามมาตรา 39 เดิมที่จ่าย 432 บาท และมติ ครม.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ปรับลดเหลือ 221 บาท ในวันนี้ ครม.มีมติปรับลดอีกเหลือเดือนละ 86 บาท ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่ได้จ่ายเงินสมทบ จำนวน 432 บาท ไปแล้ว ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะคืนให้ในภายหลัง

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบให้เพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 จากร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมเป็นร้อยละ 62 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ระยะเวลา 90 วัน เนื่องจากมีผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยบางรายได้รับเงินชดเชยในอัตราที่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ในอัตราไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผบ.ตร. รุดเยี่ยมจุดตรวจโควิด ท่าฉัตรชัย จ.ภูเก็ต
บทความถัดไปโรคระบาด (Contagion) หนังที่คนนึกถึงมากที่สุดวันนี้