ยังพบติดเชื้อ ‘โควิด-19’ ในชุมนุมชน ศบค.ยันต้องคงมาตรการปิดสถานบริการต่อไป

โฆษก ศบค.เผยยังพบป่วย “โควิด-19” ในพื้นที่ชุมนุมชน ยันต้องคงมาตรการปิดสถานบริการต่อไป

โควิด-19 เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ว่า สถานการณ์ทั่วโลก 208 ประเทศ ประเทศไทยยังอยู่ในลำดับที่ 50 และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 1,998,138 ราย อาการหนัก 51,608 ราย รักษาหายแล้ว 478,397 ราย เสียชีวิต 126,607 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดจำนวน 613,886 ราย เสียชีวิต 26,047 ราย 2.สเปน 174,060 ราย เสียชีวิต 18,255 ราย 3.อิตาลี 162,488 ราย เสียชีวิต 21,067 ราย 4.ฝรั่งเศส 143,303 ราย เสียชีวิต 15,729 ราย 5.เยอรมนี 132,210 ราย เสียชีวิต 3,495 ราย 6.อังกฤษ 93,873 ราย เสียชีวิต 12,107 ราย 7.จีน 82,295 ราย เสียชีวิต 3,342 ราย 8.อิหร่าน 74,877 รายเสียชีวิต 4,683 ราย 9.ตุรกี 65,111 ราย เสียชีวิต 1,403 ราย และ 10.เบลเยียม 31,119 ราย เสียชีวิต 4,157 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ป่วยยืนยันใหม่ 30 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ จำนวน 29 ราย
1.มีประวัติสัมผัส/เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ คิดเป็นร้อยละ 66 ของจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่พบทั้งหมด 19 ราย
1.1 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 19 ราย

2.ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 3 ราย
2.1 ชาวต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ 0 ราย
2.2 คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ กลับจากประเทศฝรั่งเศส รวม 1 ราย
2.3 ไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 2 ราย
2.4 อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัดหรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ 0 ราย
2.4 บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 0 ราย รวมสะสม 96 ราย

3.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 7 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าทำการแยกกักในสถานที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine) รวมจำนวน 1 ราย ได้แก่ ผู้เดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาและต่อเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้ถูกกักกันอยู่ในพื้นที่ กทม.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้ยังพบผู้ป่วยจากสถานที่ชุมนุมชน ดังนั้น จึงจะต้องมีการปิดร้านอาหารหรือสถานที่ต่างๆ อยู่ และยังไม่สามารถให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติได้ แม้กระทั่งผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศก็ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น จึงจะต้องดำเนินตามมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2,643 ราย พบใน 68 จังหวัด กรมควบคุมโรคได้จัดอันดับจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 10 ลำดับแรกของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 1,328 ราย ภูเก็ต 190 ราย นนทบุรี 149 ราย สมุทรปราการ 108 ราย ยะลา 93 ราย ปัตตานี 85 ราย ชลบุรี 81 ราย สงขลา 56 ราย เชียงใหม่ 40 ราย ปทุมธานี 33 ราย และอยู่ในระหว่างสอบสวนโรคอีก 71 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ประเทศไทยมีเหลือ 9 จังหวัด ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อจากเดิมมี 15, 13, 10 จังหวัด ตามลำดับ ได้แก่ 1.กำแพงเพชร 2.ชัยนาท 3.ตราด 4.น่าน 5.บึงกาฬ 6.พิจิตร 7.ระนอง 8.สิงห์บุรี และ 9.อ่างทอง

นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า อัตราการป่วยต่อประชากรแสนคน จำแนกตามจังหวัดที่รับรักษา ในจำนวน 2,643 ราย 68 จังหวัด สามารถจำแนกได้ ดังนี้ ภูเก็ต อัตราส่วน 45.96 (คนต่อแสนประชากร) กรุงเทพฯ อัตราส่วน 23.42 ยะลา อัตราส่วน 17.41 นนทบุรี อัตราส่วน 11.86 ปัตตานี อัตราส่วน 11.78 สมุทรปราการ อัตราส่วน 8.09 สตูล (รวมผู้เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย) อัตราส่วน 5.58 ชลบุรี อัตราส่วน 5.24 สงขลา อัตราส่วน 3.90 และ นราธิวาส อัตราส่วน 3.60

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon