อย.ผนึกเครือข่ายแก้ปม ‘ยาโรคเรื้อรัง’ ขาดแคลนช่วงโควิด-19 ระบาด

อย.ผนึกเครือข่ายแก้ปม ‘ยาโรคเรื้อรัง’ ขาดแคลนช่วงโควิด-19 ระบาด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา- เมื่อวันที่ 21 เมษายน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยภายหลังประชุมการบริหารจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโรคเรื้อรังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับเครือข่ายด้านยา เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา ว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา โรงพยาบาลมียอดการจ่ายยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสูงกว่าปกติ 2-3 เท่า ส่วนหนึ่งมาจากการจ่ายยาโรคเรื้อรังในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้ผู้ป่วยคราวละ 3-6 เดือน

“ประกอบกับ มาตรการปิดประเทศของบางประเทศที่ผลิตวัตถุดิบและยาสำเร็จรูป เช่น จีน อินเดีย ประเทศในกลุ่มยุโรป ฯลฯ ส่งผลให้การจัดส่งทั้งวัตถุดิบและยาสำเร็จรูปเกิดความล่าช้า อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนยาเหล่านี้ในอนาคต เช่น ยาแอมโลดิพีน สำหรับลดความดันโลหิตสูง ยาเมทฟอร์มิน สำหรับลดน้ำตาลในเลือด และยาซิมวาสแตติน สำหรับลดไขมันในเลือด”นพ.ไพศาล กล่าวและว่า องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เสนอเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกร้อยละ 50 เพื่อให้โรงพยาบาลมั่นใจว่าจะได้รับยาทันตามยอดการสั่งซื้อ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการภาคเอกชน นำโดย สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ได้ขานรับนโยบายรัฐ พร้อมเสริมกำลังการผลิตยาโรคเรื้อรังให้เพียงพอต่อการสั่งซื้อของโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ นพ.ไพศาล กล่าวว่า เพื่อให้การจัดการกระจายยาได้เพียงพอและสอดคล้องกับการใช้ยาของโรงพยาบาลทั่วประเทศ จึงให้กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำรวจยอดการสั่งซื้อยาของแต่ละโรงพยาบาลรัฐ และวางแผนการจัดซื้อยาร่วมกับอภ. และให้แต่ละโรงพยาบาลพิจารณาบริหารจัดการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คราวละ 2 เดือน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ในช่วงดังกล่าว และเพื่อให้มียาเพียงพอสำหรับการใช้ในโรงพยาบาลในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 หน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องจัดซื้อยาจากผู้ผลิตยารายอื่นๆ ด้วย

“ที่ประชุมจึงให้หารือกรมบัญชีกลาง ในการผ่อนปรนกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563 หมวด 5 ข้อ 17 เป็นการชั่วคราว” เลขาธิการ อย. กล่าวและว่า อย.ขอให้ประชาชนมั่นใจต่อระบบบริหารจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน ว่ามีความพร้อมรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนยาโรคเรื้อรังอย่างแน่นอน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หุ้นไทยย่อตัว ปิดลบ 13.48 จุด หลังระหว่างวันลงแรงถึง 22.82 จุด
บทความถัดไป‘สุวิทย์’ โพสต์โลกเปลี่ยน ‘โควิด-19 อาจเป็นสิ่งนำโชคในสถานการณ์ที่เลวร้าย’