ห่วง “คนเร่ร่อน” ไม่มีกิน กทม.ส่งอาหาร-สิ่งของ แจกชุด DIY ปลูกผักกินเอง

ห่วง “คนเร่ร่อน” ไม่มีกิน กทม.ส่งอาหาร-สิ่งของ แจกชุด DIY ปลูกผักกินเอง

กทม.- วันที่ 24 เมษายน พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 31/2563 ที่ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ว่า ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยวันนี้ (24 เมษายน 2563) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมียอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวน 3 คน ยอดผู้ป่วยสะสม รวมจำนวน 1,457 คน ผู้ป่วยรักษาหายสามารถกลับบ้าน จำนวน 11 คน ยอดรวมผู้ป่วยรักษาหาย จำนวน 1,309 คน ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 166 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม รวมผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 22 ราย

“สำหรับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเดิมมีการจัดตั้งด่านคัดกรองฯ ทั้งสิ้น 13 ด่าน ปัจจุบันลดจำนวนลงเหลือ 7 ด่าน มีผลการตรวจคัดกรองฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม- วันที่ 23 เมษายน ดังนี้ เรียกตรวจยานพาหนะ รวมทั้งสิ้น 250,481 คัน ตรวจคัดกรองบุคคล รวมทั้งสิ้น 533,564 คน พบบุคคลเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 73 คน” รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

นอกจากนี้ พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตดูแลการจัดระเบียบการรับ-แจก สิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่ โดยให้ประสานสถานีตำรวจนครบาล (สน.) ในพื้นที่ร่วมจัดระเบียบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตรงตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รวมทั้งขอให้ปรับเปลี่ยนจุด รับ-แจกสิ่งของบางแห่งเพื่อความเหมาะสม

“ในส่วนกรณีการแจกสิ่งของบริเวณสวนหย่อมพระแม่ธรณีบีบมวยผม ซึ่งสำนักงานเขตพระนครได้ยกเลิกจุดรับ-แจกสิ่งของดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน เพื่อความเหมาะสม ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่บริเวณดังกล่าว แต่ยังคงมีประชาชนนำอาหารและสิ่งของมาแจกบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทราบว่ามีการยกเลิกจุดรับ-แจกสิ่งของจุดนี้แล้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครจึงได้อนุโลมให้แจกได้จนหมดรอบช่วงบ่าย ต่อมาในช่วงเวลา 14.30 น. มีประชาชนมาจอดรถเพื่อเตรียมนำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเพิ่มเติมโดยไม่ได้แจ้งประสานสำนักงานเขตพระนครล่วงหน้า เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ไปแจกสิ่งของอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน คือ บริเวณสวนหย่อม 13 ห้าง บางลำพู เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนโดยรอบบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม รวมถึงคนไร้บ้านในบริเวณดังกล่าวได้รับแจกสิ่งของแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่าย” พล.ต.ท.โสภณ กล่าวแลว่า กทม.ต้องขออภัยผู้มีจิตอันเป็นกุศลในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ในส่วนของดูแลบุคคลเร่ร่อนบริเวณสวนลุมพินี กทม. โดยสำนักพัฒนาสังคม รายงานว่า จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าวมีบุคคลเร่ร่อน จำนวน 47 ราย เพศชาย 35 ราย เพศหญิง 12 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มคนเร่ร่อน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มคนที่เคยอาศัยอยู่ภายในชุมชนใกล้เคียง และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มคนว่างงาน ปัจจุบันทั้ง 3 กลุ่มได้รวมตัวกันเพื่อรับบริจาคอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศล แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่ได้เป็นจุดที่กทม.กำหนดให้เป็นจุดรับ-แจกสิ่งของ จึงมีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของโรค ที่ประชุมจึงได้มอบให้สำนักพัฒนาสังคมจัดทำแผนเยียวยาและจัดระเบียบการแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่บุคคลกลุ่มคนดังกล่าว

“สำหรับบุคคลเร่ร่อนที่มีความประสงค์จะเข้าพักที่บ้านพักพิงที่หน่วยงานราชการจัดไว้รองรับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมให้การช่วยเหลือ โดย กทม.จะประสานงานให้ สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดและประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งต่อไป” พล.ต.ท.โสภณ กล่าวและว่า ทั้งนี้ ได้จัดโครงการผักกระถางปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตพิชิตโควิด-19 โดยจะแจกต้นกล้าผักสวนครัวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัวอยู่บ้าน คนตกงาน และคนมีรายได้น้อย โดยผักสวนครัวที่แจกจ่ายนั้น จะเป็นผักกระถางปลูกง่ายให้ผลผลิตเร็ว ใช้พื้นที่การปลูกน้อย สามารถปลูกหน้าบ้าน หรือระเบียงบ้านได้ เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง โหระพา ใบกระเพรา ผักกาดขาว และผักสลัด รวมกว่า 20,000 ต้น นอกจากนี้ กทม.ยังได้จัดทำชุดปลูก DIY จำนวน 2,500 ชุด ประกอบด้วย กระถาง เมล็ดพันธุ์ผัก ดินปลูก กาบมะพร้าวสับ ปุ๋ยหมัก สารสกัดไล่แมลง และคู่มือการปลูกผัก แจกจ่ายให้ประชาชนอีกด้วย

ผู้สนใจจะขอรับต้นกล้าผักสวนครัวและชุดปลูก DIY ไปปลูกด้วยตัวเอง หรือชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ไปแนะนำวิธีการปลูกให้กับคนในชุมชน สามารถติดต่อได้ที่ 1.สำนักพัฒนาสังคม กทม. (เขตดินแดง) โทร. 08 7008 7599 2. สวนหลวง ร.9 สำนักสิ่งแวดล้อม (เขตประเวศ) โทร. 08 9621 2909 หรือ 3.ศูนย์เกษตร ในรร.ฝึกอาชีพกทม.อาทรสังขะวัฒนะ (ทุ่งครุ) โทร.0813578186 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รามาฯโชว์ผลงาน ตรวจเชื้อโควิด ทางน้ำลาย ชี้ สะดวก เก็บตัวอย่างได้รวดเร็ว
บทความถัดไปดร.อาทิตย์ มั่นใจหลังโควิด คนแห่เที่ยวไทยแน่ แนะ ระหว่างรอ เร่งเพิ่มทักษะภาคบริการ