‘วัดพระธรรมกาย’ ถวายผักปลอดสารพิษสมทบหอฉันคณะสงฆ์ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พระศรีรัตน์ โชติรตโน ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี และผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วย และนายธีระพัฒน์ เรืองโรจน์ ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก น้อมถวาย อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผักปลอดสารพิษ ผลิตผลจากแปลงเกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเองสู้ภัยโควิด-19 ของวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แด่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี

โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มีดำริมอบถวายสมทบหอฉันเพื่อเป็นวัตถุดิบจัดทำภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ สามเณร และสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ 1.วัดดอนใหญ่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระครูปทุมศีลาภรณ์, ดร. เจ้าคณะตำบลลำลูกกา เจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่ เป็นผู้รับมอบถวาย 2.วัดโพสพผลเจริญ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระครูสังฆรักษ์สุวิทย์ ถิรปุญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพสพผลเจริญ รับมอบถวาย โดยในการมอบถวาย ได้รับความเมตตาจากพระมหาบัญชา สารคนฺโธ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา และ 3.วัดลาดสนุ่น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในฐานะเลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พระครูสมุห์สุพจน์ สุภกิจโจ เจ้าอาวาสวัดบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ร่วมดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยดีงาม

สำหรับผักปลอดสารพิษที่น้อมถวายในครั้งนี้ เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการที่วัดพระธรรมกาย โดยความร่วมมือของมูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ดำเนินการปรับเปลี่ยนทุ่งสวรรค์ ตะวันใส ทุ่งดอกไม้สีชมพูน้อมบูชาพระรัตนตรัย ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร เมื่อช่วงต้นปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ให้เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยปลูกผักสวนครัวรวมกว่า 20 ชนิด เน้นปลอดจากการใช้สารเคมี เพื่อพึ่งพาตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวัตถุดิบในการจัดทำภัตตาหารน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ สามเณร พร้อมจัดตั้งโรงทานให้แก่พุทธบริษัท ญาติโยม ภายในวัดพระธรรมกาย ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นประจำทุกวัน และ ณ สภาธรรมกายสากล ในทุกวันอาทิตย์ นอกจากนี้ ได้จัดสรรผลิตผลตามความพร้อมและเหมาะสม เพื่อน้อมถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นทางมาแห่งบุญ และส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน

Advertisement

นอกจากนี้ บริษัท บาร์เทอร์ สมาร์ท จำกัด โดย พ.ต.ดร.ธนพงศ์ จันทร์ทอง, คุณอมรรัตน์ วงศ์ประสิทธิ์ ร่วมกับสมาชิก พร้อมด้วยสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบน้อมถวายอุโมงค์โฟม Anti COVID-19 สำหรับพ่นละออง Ethy Alcohol เป็นสาธารณกุศลแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้วัดที่จัดตั้งโรงทานสนองพระดำริฯ ในวาระนี้เป็นสามัคคีบุญอีกด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image