ศบค.แถลงวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย กลับจากประเทศคูเวต

ศบค.แถลงวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย กลับจากประเทศคูเวต

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม สะสม 58 ราย รักษาหายสะสมที่ 2,971 ราย อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) จำนวน 73 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มใหม่ 1 ราย สะสมอยู่ที่ 3,102 ราย พบในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ จ.นนทบุรี จำนวน 1,730 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 423 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 743 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากสุด 97 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) มาจากประเทศคูเวต 1 ราย เพศชายไทย อายุ 45 ปี อาชีพรับจ้างทำงานที่แคมป์ของโรงงานเอกชน กลับถึงไทยมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมและเข้าพัก State Quarantine ที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม ไม่พบเชื้อ และตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 3 มิถุนายน พบเชื้อโดยไม่มีอาการรับการรักษาที่ รพ.ในกรุงเทพมหานคร

Advertisement

“การเข้าอยู่ในสถานกักกันโรคฯ จะตรวจเชื้อ 2 ครั้ง คือ ช่วงวันที่ 3-5 ของการอยู่ในสถานกักกันโรคฯ และตรวจอีกครั้งก่อนออกและกลับบ้าน ในช่วงระยะ 14 วัน” นพ.ทวีศิลป์ กล่าวและว่า ในขณะนี้ข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – วันที่ 5 มิถุนายน มีผู้เข้าสถานกักกันโรคฯ รวม 165 ราย โดย 5 ประเทศ ที่มีรายงานการเดินทางกลับมากที่สุด คือ 1.ประเทศคูเวต จำนวน 174 ราย พบป่วย 32 ราย 2.ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวน 79 ราย พบป่วย 12 ราย 3.ประเทศอินโดนีเชีย จำนวน 451 ราย พบป่วย 65 ราย 4.ประเทศปากีสถาน จำนวน 122 ราย พบป่วย 10 ราย และ 5.ประเทศกาตาร์ จำนวน 216 ราย พบป่วย 9 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลก 211 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 80 และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 6,698,370 ราย รักษาหายแล้ว 3,244,574 ราย เสียชีวิต 393,142 ราย

“ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสูงที่สุด 1,924,051 ราย เสียชีวิต 110,173 ราย 2.บราซิล 615,870 ราย เสียชีวิต 34,039 ราย 3.รัสเซีย 441,108 ราย เสียชีวิต 5,384 ราย 4.สเปน 287,740 ราย เสียชีวิต 27,133 ราย และ 5.สหราชอาณาจักร 281,661 ราย เสียชีวิต 39,904 ราย โดยจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 129,860 รายภายใน 1 วัน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 5,185 ราย” โฆษก ศบค.กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ พบว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน มีงานวิจัยพบผู้ที่อายุน้อยเสี่ยงป่วยโดยไม่แสดงอาการ แพร่เชื้อได้นานถึง 12 วัน ซึ่งศึกษาจากผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 78 ราย จากการระบาดในเมืองอู่ฮั่น เปรียบเทียบผู้ป่วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยที่แสดงอาการ 45 ราย และผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 33 ราย พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ จะมีอายุเฉลี่ย 37 ปี ส่วนผู้ป่วยที่แสดงอาการมีอายุเฉลี่ย 56 ปี โดยพบว่า ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ แม้ภายนอกจะดูเหมือนปกติ แต่สามารถแพร่เชื้อได้นานถึง 12 วัน เฉลี่ย 8 วัน ส่วนผู้ป่วยที่แสดงอาการ มีระยะการแพร่เชื้อสูงสุด 24 วัน เฉลี่ย 19 วัน อย่างไรก็ตาม ใน
จำนวนผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 33 รายนี้ไม่มีผู้ใดเสียชีวิต ส่วนผู้ป่วยที่แสดงอาการ 45 ราย เสียชีวิต 2 ราย โดยการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆ ที่พบว่าผู้ป่วยไม่แสดงอาการ จะมีจำนวนประมาณ 40% ของผู้ป่วยทั้งหมด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนประเทศอังกฤษ โดยรัฐมนตรีมหาดไทยอังกฤษ เปิดเผยว่า ผู้ที่เดินทางเข้ามาในอังกฤษไม่ว่าจะโดยทางเครื่องบินหรือทางเรือ จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่กำหนด ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 8 มิถุนายนเป็นต้นไป ประเทศอิตาลี-เยอรมนี โดยอิตาลีเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เปิดพรมแดนเต็มที่และยกเลิกเงื่อนไขการกักตัวเฝ้าระวังอาการ 14 วันสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประทศ ขณะที่เยอรมนีประกาศเปิดพื้นที่ชายแดน เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ทรุดตัวหนักในช่วงที่ผ่านมา และ ประเทศเบลเยียม นายกรัฐมนตรีเบลเยียม กล่าวว่า เบลเยี่ยมจะเปิดพรมแดนเพื่อให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศสมาชิก

“สหภาพยุโรปหรืออียู รวมทั้งอังกฤษ และเขตการเดินทางปลอดหนังสือเดินทางของยุโรป เข้าสู่ประเทศได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป สถานบันเทิงและร้านอาหารต่างๆ จะกลับมาเปิดอีกครั้ง วันที่ 8 มิถุนายนนี้ ส่วนโรงภาพยนตร์จะเปิดวันที่ 1 กรกฎาคม โดยจำกัดผู้ชม 200 คน และต้องสวมหน้ากากอนามัย” โฆษก ศบค. กล่าว

เมื่อถามว่า ช่วงหลังผู้ป่วยของไทยมาจากต่างประเทศ ศบค.จะปรับมาตรการดูแลคนในสถานกักกันของรัฐหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ตอนนี้สถานกักกันของรัฐที่เราทำอยู่เป็นมาตรฐานที่ดีมาก มีการคัดกรองก่อนเข้า ระหว่างอยู่ และก่อนออก รวมถึงมีการติดตามต่อเนื่องอีก ตอนนี้เรามีคนเข้ามาหลักหลายหมื่นก็ค่อนข้างมั่นใจจริงๆ ถ้าทำไม่ถูกต้องระบบจะฟ้องตัวเอง จะมีคนเล็ดรอดออกไป เกิดติดเชื้อในชุมชน ที่ผ่านมาระบบทำได้ดี ตัวเลขติดเชื้อในชุมชนลดลง และเจอผู้ป่วยในสถานกักกันของรัฐมากขึ้นตลอด ขอให้มั่นใจจะพยายามทำให้ดีที่สุด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image