สวนดุสิตโพล เผย ‘เชียงใหม่’ ครองแชมป์ จว.ที่คนไทยอยากเที่ยวมากที่สุดหลังคลายล็อก

เชียงใหม่
เชียงใหม่

สวนดุสิตโพล เผย ‘เชียงใหม่’ ครองแชมป์ จว.ที่คนไทยอยากเที่ยวมากที่สุดหลังคลายล็อก

เชียงใหม่ – สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,116 คน จากแบบสำรวจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2563 ในหัวข้อ “พฤติกรรมท่องเที่ยวของคนไทย หลังคลายล็อกดาวน์” พบว่า

“5 จังหวัด ที่ประชาชนอยากไปเที่ยวมากที่สุดหลังจากที่รัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์” อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 31 รองลงมาคือ ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 28.14 กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 19.35 ชลบุรี ร้อยละ 18.55 และกาญจนบุรี ร้อยละ 11.92 ตามลำดับ

ส่วน ประชาชนคิดว่าควรท่องเที่ยวอย่างไรจึงจะปลอดภัยจาก โควิด-19 ได้แก่ จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 83.29 เลือกสถานที่พ่นฆ่าเชื้อ ร้อยละ 82.84 รวมไปถึง มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ร้อยละ 78.50 ผู้ให้บริการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ร้อยละ 74.07 เตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้นักท่องเที่ยว ร้อยละ 72.09  เว้นระยะห่างทางสังคม 69.56 และเที่ยวคนเดียวหรือไปเป็นกลุ่มเล็ก ร้อยละ 53.84

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon