“วราวุธ” ลั่นพร้อมเปิดเที่ยวอุทยาน 1 ก.ค.นี้ ย้ำสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้คงเอกลักษณ์

“วราวุธ” ลั่นพร้อมเปิดเที่ยวอุทยาน 1 ก.ค.นี้ ย้ำสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้คงเอกลักษณ์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ ทส. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่อื่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง ผู้อำนวยการสำนัก เขตวนอุทยาน และสวนพฤษศาสตร์ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

นายวราวุธ กล่าวในที่ประชุมว่า หัวใจสำคัญของการทำงานของ ทส. คือ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ การจะทำสิ่งใดจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ให้เข้าใจว่าสิ่งที่ทำ หรือสิ่งที่มีแผนกำลังจะทำหรือนโยบายที่ได้รับมามีความสำคัญอย่างไร เหตุใดจึงต้องทำ และเมื่อทำแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำชุมชน การทำงานทุกอย่างต่อจากนี้ ขอให้มีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในทุกๆ ระดับ สิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับประชาชน การทำความเข้าใจ

“ส่วนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ขอให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ แต่ยกเว้นสิ่งที่ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น อาคารบอมเบย์ เบอร์มา ที่ จ.แพร่ ขอให้บูรณะหรือคงไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ แต่สิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ การจะทำอะไรขอให้คำนึงเสมอว่าขอให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ให้มีความสวยงาม ให้มีความสะอาด มีความเขียวขจี มองแล้วสบายตา การดูแลคน ดูแลสัตว์ ดูแลธรรมชาติ มีความสำคัญพอๆ กัน” นายวราวุธ กล่าว

Advertisement

สำหรับการเปิดเที่ยวอุทยาน 127 แห่ง ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ นายวราวุธ กล่าวว่า ให้ทุกแห่งทดสอบระบบ QueQ เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยว โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาทดลองระบบร่วมกัน เพื่อตรวจสอบปัญหาของระบบและเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว การแบ่งโควตาให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างไร การจองจะทำอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอพพลิเคชั่นในการจอง เมื่อมีการจองและชำระเงินสำเร็จ ส่วนการเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานต้องสแกน “ไทยชนะ” ทุกครั้งทั้งขาเข้าและขาออก หากไม่มีมือถือที่จะใช้ในการสแกน จะต้องทำการบันทึกรายชื่อและหมายเลขประชาชนว่ามีผู้ใดเข้าออกบ้าง โดยให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่มาร่วมทดลองระบบเพื่อกลับไปถ่ายทอดสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขอให้ทดลองระบบและปรับปรุงแก้ไข

รัฐมนตรีว่าการ ทส. กล่าวว่า การดำเนินงานของอุทยานแต่ละแห่ง การทำงานอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับทุกหน่วยงานในจังหวัด ขอให้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เป็นหลักในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมากของการทำงานในระดับภูมิภาค

“การทำงานของ ทส. ต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียว ช่วยกันสอดส่องดูแล อย่าแยกกรม ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ ทส. อย่าให้เป็นผู้กระทำผิดเสียเอง ขอให้ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานให้ดี และยึดถือปฏิบัติ และที่สำคัญเรื่องนิวนอร์ม ป้องกันแพร่เชื้อโควิด-19 อย่าลดการ์ด มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด” นายวราวุธ กล่าว

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image