“สาธิต” เผย “พังงา” เข้มเฝ้าระวังโควิด-19 ไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องวันที่ 69

“สาธิต” เผย “พังงา” เข้มเฝ้าระวังโควิด-19 ไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องวันที่ 69

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ จ.พังงา นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ สธ. และ นพ.พิพักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

นายสาธิต กล่าวว่า จ.พังงา เป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของภาคใต้ ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่าปีละ 5 ล้านคน ซึ่งในช่วงที่เกิดวิกฤติการระบาดของเชื้อโควิด-19 ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จึงได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง ค้นหาผู้ติดเชื้อ อย่างเข้มงวด โดยการสุ่มตรวจที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ในทุกโรงพยาบาล (รพ.) ของจังหวัด ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำลายจากประชากรกลุ่มเสี่ยง/สถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม จนถึงปัจจุบัน ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน 874 ราย ในจำนวนนี้พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น และไม่พบการติดเชื้อในพื้นที่เป็นเวลากว่า 69 วันแล้ว นอกจากนี้ มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 196 ราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 39 ราย และทำการค้นหาในชุมชน 239 ราย ซึ่งทุกรายได้รับการดูแลและเฝ้าระวังตามมาตรฐานของ สธ.

“การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญของ จ.พังงา คือ มาตรการ SCAN ค้นหาผู้ติดเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดให้รวดเร็วที่สุดให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เคาะประตูบ้าน สำรวจทั้งจังหวัด และร่วมกับ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล เฝ้าระวังคนเข้า-ออกในพื้นที่ รวมถึงตรวจคัดกรอง ค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ สังเกตอาการผู้ที่กักตัวในสถานที่รัฐจัดให้และที่บ้านจนครบ 14 วัน รวมจำนวน 2,853 คน มาตรการ SEAL คัดกรอง ผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ ตั้งด่านตรวจตามช่องทางต่าง ๆ และจุดเสี่ยงสำคัญ เช่น โรงแรมที่พัก ท่าขนส่ง ท่าเรือ รวมจำนวน 5,059,175 คน ข้อมูลวันที่ 20 มิถุนายน และมาตรการ CLEAN สร้างความรู้ความเข้าให้ประชาชน พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และเตรียมความพร้อมสถานประกอบการต่าง ๆ ก่อนเปิดกิจการตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในแต่ละระยะ” นายสาธิต กล่าวและว่า นอกจากนี้ ได้เปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) และสายด่วนโควิด-19 พังงา โทร.09 8857 7330 และ 08 2292 2466 เพื่อให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

นายสาธิต กล่าวว่า รพ.ใน จ.พังงา มีความพร้อมทั้งด้านบุลลากรทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 และได้เตรียมสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อ และผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค แบ่งเป็น ห้องไอซียู 11 เตียง ห้องความดันลบ 2 เตียง ห้องแยกโรคแบบ Modified 7 เตียง ห้องแยกเดี่ยว 68 เตียง ตึกผู้ป่วยแยกโรค 12 เตียง โรงพยาบาลเฉพาะโรค 44 เตียง ได้แก่ รพ.ทับปุด 18 เตียง รพ.กะปงชัยพัฒน์ 16 เตียง รพ.ฐานทัพเรือพังงา 10 เตียง รพ.สนาม 102 เตียง และมีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ที่ รพ.พังงา และ รพ.ตะกั่วป่า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กทม.กำชับ จนท.ปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุข ดูแลผู้เข้ากักกันโรคอย่างใกล้ชิด
บทความถัดไปคนเกิดวันไหนจะพบคนรักผ่านช่องทางออนไลน์ ตรวจสอบได้ ดวงทูเดย์ 23 มิ.ย.63