กทม.เล็งเปิด 6 พื้นที่ จัด “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

กทม.เล็งเปิด 6 พื้นที่ จัด “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณย่านคลองบางหลวง และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบสะพานพระปกเกล้า รวมถึงโครงการอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อเสนอให้สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา

นพ.พิชญา เปิดเผยว่า สืบเนื่องด้วยประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมี  พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีนโยบายให้หน่วยงานของ กทม.จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณย่านคลองบางหลวง และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบสะพานพระปกเกล้ารวมถึงโครงการอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณานั้น จากมติที่ประชุมพบว่า กรุงเทพมหานครมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งที่เป็นโครงการเดิมและโครงการที่เกิดขึ้นใหม่

“เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าจากประชาชนในชุมชนต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล กทม.ได้พิจารณาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านคลองบางหลวง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านคลองผดุงกรุงเกษม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านหัวตะเข้(วัดลานบุญ-ตลาดหัวตะเข้-วัดสุทธาโภชน์) และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านวัดกระทุ่มเสือปลา-วัดมหาบุศย์” นพ.พิชญา กล่าวและว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานถึงปัญหาของการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวย่านต่างๆ รวมถึงนำเสนอถึงวิธีแก้ปัญหา เพื่อนำปัญหาทั้งหมดมารวบรวม วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การมอบหมายให้หน่วยงานคิดค้นโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านต่างๆ ให้สะอาด ปลอดภัย และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากเข้าไปใช้บริการ เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image